LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 2019

 

Trong năm mục vụ hướng về các gia đình đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, trong những ngăn trở về hôn nhân, thì ngày lễ hôm nay phải chăng không có ý nghĩa gì ? Chắc chắn không phải thế. Chúng ta cùng nhau suy nghĩ với Lời Chúa.

Trước hết Lời Chúa nhắc nhở cho tất cả chúng ta hãy “xin cho mắt tâm hồn được sáng suốt, để biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi”. Chúng ta đều phải cầu nguyện, bởi vì không trừ một ai, tâm hồn chúng ta giống với các môn đệ trong bài sách Tông Đồ Công Vụ chỉ luôn nghĩ chúng ta chỉ đang sống với những ước vọng và thực tại trần thế “Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?”. Chính vì thế mà hôn nhân và gia đình chúng ta luôn mang theo thân phận mỏng dòn, đổ vỡ vì “bộ mặt thế gian đang qua đi”. Chúng ta không hiểu biết rằng “thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài” dành cho mọi tạo vật. Hôn nhân và gia đình là hồng ân Chúa kêu gọi các đôi bạn cho họ tham dự vào một sứ mạng khởi nguồn từ chính sâu thẳm bản thể và sự sống của Ba Ngôi : chiếu dãi TÌNH YÊU BA NGÔI cho mọi thọ tạo, chứ không phải cái tình yêu xác thịt luôn bị chao đảo giữa giòng đời.

Để có thể có một gia đình, một hôn nhân hạnh phúc, dứt khoát phải “nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống” mới có thể “nên chứng nhân cho Thầy” là TÌNH YÊU THIÊN CHÚA ở giữa loài người, là TIN MỪNG cứu độ. Hay nói như Chúa Giêsu trong bài sách Tông Đồ Công Vụ hết thảy phải  chịu phép rửa trong Thánh Thần”.  Nhưng phải chăng như thế các gia đình đang trong hoàn cảnh khó khăn không còn có cơ hội? Thưa không. Là vì Tin mừng là “Tin mừng cho mọi tạo vật”. Chúa khi còn tại thế đã chẳng luôn khẳng định “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” đó sao. Những gia đình đang sống trong hoàn cảnh khó khăn vẫn là thành phần của Giáo Hội, của đàn chiên Chúa chăn nuôi, trong Giáo Hội tuy họ không được lãnh nhận các bí tích, nhưng họ vẫn còn có Lời Chúa, vẫn còn có Cộng Đoàn trong Cậy trông và cầu nguyện, trong Đức Tin, trong Đức Mến. Nếu họ luôn gắn bó với công đoàn Hội Thánh, không những họ “không bị hại” mà còn “được lành mạnh”.

Nếu như “công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại” thì cũng chính Chúa “khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Đấng chu toàn mọi sự trong mọi người”. Hôn nhân và gia đình không phải là công việc thuần túy của con người, mà đích thật là công trình của Thiên Chúa mà Người kêu gọi đôi bạn cho họ tham dự vào công việc của Người. Nói theo Thánh Phaolô là để Đức Kitô “làm đầu toàn thể” gia đình. Chẳng vì thế mà trong thư Êphêsô thánh Tông Đồ lại đã nói hôn nhân và gia đình là một mầu nhiệm “Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Ki-tô và Hội Thánh.”. Trong Hội Thánh ở trần gian này phải nói là gồm những thành phần đa số yếu đuối và tội lỗi được Đức Kitô tiếp tục chăm sóc và chữa lành, và đó chính là niềm hy vọng cho các gia đình chúng ta. Bởi vì như sứ thần nói với các môn đệ “Đấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời”. Người đến hôm nay với mỗi gia đình qua các mục tử : cha mẹ, họ hàng, bạn hữu, giáo xứ…

Nhưng vấn đề cho mỗi gia đình chúng ta là “tin” vào Tin Mừng đã được rao giảng. Và với những “Ai tin” thì luôn có “những phép lạ đi theo” để biến đổi mọi sự trở thành NIỀM VUI VÀ BÌNH AN.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C