LỄ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 2018

 

Tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội được Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố ngày 8.12.1854 và sau đó 4 năm vào ngày 25.3.1958 tại Lộ Đức khi hiện ra lần thứ 16 với Chị Thánh Bernadette Đức Mẹ cũng đã tự xưng “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Phải nói 2 biến cố như Sao Mai và Sao Hôm loan báo và phản chiếu trọn vẹn ánh sáng của mặt trời chân lý vĩnh cửu là Đức Kitô, nhằm ngăn chặn không để bóng tối vô đạo do trào lưu thế tục chống báng Thiên Chúa và Giáo Hội vào lúc đó đang nhấn chìm nhân loại.

Chính vì thế SỨ ĐIỆP ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM muốn cho Bernadette thi hành và loan báo như là một đòi hỏi khẩn thiết :

-      Hãy ăn năn đền tội, Hãy ăn năn đền tội, Hãy ăn năn đền tội.

-      Hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho những kẻ tội lỗi được ơn ăn năn trở lại

-      Con hãy cúi mình xuống và hãy hôn mặt đất như là một việc đền bù cho các kẻ có tội.

Ngày Mẹ tự xưng là Đấng Vô Nhiễm khi trả lời cho câu hỏi của Bernadette “Cô là ai” trùng vào ngày Lễ Truyền Tin 25.3 hàm ẩn một ý nghĩa sâu xa, vì cũng là ngày 2000 năm trước Mẹ đã thưa lời XIN VÂNG để đón nhận NGÔI LỜI NHẬP THỂ. Từ đó truyền thống đã hiểu lời TIỀN TIN MỪNG sách Sáng Thế loan báo về NGƯỜI PHỤ NỮ đạp dập đầu con rắn là nói về MẸ, đối chiếu với EVA, người nữ đã bất tuân Lời Thiên Chúa. Qua tiếng "xin vâng" của mình, Đức Maria xuất hiện như "Êvà mới" thực sự. Vì những gì bà Evà đã "trói buộc lại" qua sự bất tuân phục của mình, thì Maria, "Evà mới", lại "tháo gỡ ra" qua sự tuân phục của mình. Đức Maria, "Evà mới", luôn đứng bên cạnh Đức Kitô, "A-dong mới", Đấng đã chiến thắng được Sa-tan và tội lỗi. Dựa vào công trình cứu độ của Đức Kitô, Sedulius cũng đưa ra một sự đối chiếu giữa Evà và Đức Maria. Trong đó, ông trình bày Đức Maria như một bông hồng dịu dàng, tuy trổ sinh giữa những gai nhọn, nhưng vẻ kiều diễm của Mẹ không hề bị sây sát thương tổn gì cả. Và như là Evà mới Mẹ đã thanh tẩy những lầm lỗi của bà Evà qua việc XIN VÂNG sinh hạ Đức Kitô.

Phong trào thế tục ngày nay còn được củng cố thêm bởi những học thuyết vô thần “trong sự kiêu ngạo về bản chất, lý trí và sự tự do của mìnhđã và đang thấm nhiễm vào nhiều người Công Giáo”, kể cả trong một số giáo sỹ có xu hướng đặt mình thay thế chỗ của Chúa Giêsu và Giáo Hội trong trái tim mọi người. Thậm chí họ cưỡng bức các Thần Thánh và ngay cả Đức Mẹ phải thỏa mãn khát vọng quyền lực và hoành tráng trong tổ chức và các công trình của họ : họ đã đặt các Thánh và cả Đức Mẹ thế chỗ của Chúa Giêsu ngay cả trong sự thờ phượng.

Theo những Lời Kinh Thánh chúng ta vừa nghe thì “mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó” chính là những lời và cách sống của Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội và Con của Người, những Đấng luôn xưng mình là “là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng”, hoàn toàn đối nghịch với những lời và cách sống của Eva không muốn là tôi tớ, chỉ muốn ngang hàng với Thiên Chúa, bất tuân và để “Con rắn lừa dối và ăn trái cấm”.

Chớ gì những ai và những cộng đoàn muốn hay đã nhận Đức Maria Vô Nhiễm làm bổn mạng hãy nhìn vào sự tinh tuyền không chút bợn nhơ của Đức Maria là một hình ảnh đầy hy vọng chống lại thứ tội lỗi kiêu căng đã từng hạ nhục con người và đồng thời đưa dẫn con người bước đi trên một con đường dốc đầy nguy hiểm. Và tận cùng của con đường ấy là sự tiêu diệt đời đời. Và cùng nhau thi hành sứ điệp của Mẹ: ăn năn đền tội, cầu nguyện cho người tội lỗi ơn ăn năn trở lại, và gia tăng sự hãm mình đền bù cho bao tội nhân, để tất cả biết thưa lời “Này tôi là tôi tớ, tôi xin vâng”.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C