Chúa Nhật Tuần 12 Mùa Thường Niên 2019

Mình Máu Thánh Chúa

 

Lời Chúa trong Thánh Lễ kính MÌNH MÁU THÁNH CHÚA đưa chúng ta đến các sự kiện rất thực trong lịch sử :

Trước hết với sự kiện Melkixêđê vừa là vua của Salem vừa là thượng tế chúc phúc cho Abraham và tổ phụ dâng cho ông 1/10 chiến lợi phẩm, đã xác nhận tổ phụ là người được Thiên Chúa tuyển chọn và che chở, nhờ đó ông đã chiến thắng mọi quân thù. Cũng sự kiện này còn nói lên sự kính trọng và tin tưởng của tổ phụ đối với vị Thượng Tế của Thiên Chúa vì tin vào vị Thượng Tế là người của Thiên Chúa sai đến để chúc phúc cho ông, cũng là cách ông tỏ lòng Tạ Ơn Thiên Chúa. Ý nghĩa mối tương quan giữa Thiên Chúa với Thượng Tế và với tổ phụ được chính Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng lập lại khi Người truyền cho các môn đệ “Các con hãy cho họ ăn đi”: một tương quan giữa Chúa với môn đệ và với dân chúng : một tương quan liên đới trách nhiệm với số phận của mọi con người. Ở đây là số phận đói nghèo. Sự liên đới trách nhiệm đến mức độ phải chia sẻ tất cả những gì mình có bằng cách trao vào tay Chúa để tùy người phân phát. Và chính khi làm như thế đã khiến cho Chúa phải làm phép lạ nuôi sống mọi kẻ nghèo đói.

Bí Tích Mình Máu Chúa cũng chính là Bí Tích của tình liên đới trách nhiệm ấy : một mặt chính là bánh và rượu, là hoa màu ruộng đất và là tất cả những gì lao công của các môn đệ hôm nay qua việc hiệp dâng của lễ họ muốn đặt vào tay Chúa. Và về phía Chúa trong Bí Tích Thánh Thể không chỉ là làm phép lạ hóa bánh rượu thành dư dật, mà là Người trao chính mình Người để ban cho con người SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. Đây thực sự là tuyệt đỉnh của TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI. Thánh Phaolô diễn tả điều ấy như sau “mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến”.

Thực tế đời sống của con người và của các gia đình cách nào đó như tin mừng vừa diễn tả là “chúng ta đang ở nơi hoang địa” không những về mặt vật chất mà còn là hoang địa cả trong đời sống tinh thần. Cho dù chúng ta ở kế cận nhau nhưng tình làng nghĩa xóm đã như ngọn đèn leo lét trước giông bão, nói gì đến tình xóm đạo, tình giáo xứ không còn thắm thiết và trở thành xa lạ.

Giữa hoang địa này Chúa bảo mỗi người chúng ta “Các con hãy cho họ ăn đi”. Của ăn hôm nay cho con người không chỉ là cơm bánh gạo tiền, mà còn là một môi trường xanh và trong lành, còn là một văn hóa ứng xử kính trọng và yêu thương đầy tính nhân văn, còn là một truyền thông sự thật và nâng cao nhân phẩm của con người, còn là cùng nhau tạo dựng một xã hội hòa bình, nhân ái đùm bọc nhau trước mọi nguy cơ chết chóc, còn là cùng nhau tôn tạo một quả đất phồn vinh và xinh đẹp.

Bởi vì việc loan truyền việc Chúa Chịu Chết, sống lại và lại đến chính là loan truyền SỰ SỐNG MỚI mà Thánh Thể muốn trao ban. Sự sống làm cho tất cả trở thành lời Chúc Tụng, Tạ Ơn Tình Yêu của Thiên Chúa đã đang và còn tiếp tục chúc phúc cho mọi tạo vật của Người. Mình và Máu đã đổ ra để tái sinh muôn loài vào SỰ SỐNG đầy vẻ CHÂN THIỆN MỸ của chính SỰ SỐNG NƠI THIÊN CHÚA.

Đem Thánh Thể về gia đình, về xóm làng là đem chính động lực của SỰ SỐNG của Chúa mà kiến tạo cho gia đình cho xóm làng một môi trường xanh và trong lành, một lối ứng xử kính trọng và yêu thương, một nỗ lực kiến tạo hòa bình nhân ái, một ý chí tôn tạo sự phồn vinh và xinh đẹp cho cộng đồng.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C