LỄ THÁNH GIA THẤT 2018

 

Lẽ ra ngày lễ Thánh Gia phải tổ chức NGÀY GIA ĐÌNH để các gia đình có dịp nhìn lại ơn gọi cao quý bởi TÌNH YÊU của Thiên Chúa. Nhưng hoàn cảnh cụ thể của giáo xứ không cho chúng ta có thể tổ chức NGÀY GIA ĐÌNH theo ý nguyện. Nhưng dù sao đây cũng là cơ hội để chúng ta xác tín một số điều nền tảng của ơn gọi này :

1.   THIÊN CHÚA CÓ VÀ LÀ MỘT GIA ĐÌNH đây chính là ý nghĩa của ngày lễ hôm nay : Thánh Gia chính là Gia Đình của Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Nhưng Thánh Gia với những đặc tính khác biệt với các gia đình nhân loại muốn nói với các gia đình một sứ điệp : Gia Đình này được thiết lập căn bản không do máu huyết mà do Tình Yêu bền vững đến từ Thiên Chúa. Nói đúng hơn, Gia Đình này là họa ảnh của GIA ĐÌNH BA NGÔI THIÊN CHÚA để nhân loại có thể khi chiêm ngưỡng Gia Đình này hiểu và tiếp cận được với GIA ĐÌNH BA NGÔI.

2.   Tin Mừng cho thấy tương quan giữa 3 nhân vật của Thánh Gia là tương quan của Một Tình Yêu thuần khiết : tình yêu lo lắng cho nhau chu toàn mọi lề luật và ý muốn của Thiên Chúa. Tin Mừng viết “Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua”. Đối với Giuse và Maria, hai Ngài đã thấu hiểu lời sách Huấn Ca “Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con”, do đó hai ngài đã hết lòng lo lắng và chăm sóc Người Con duy nhất của mình với tất cả trái tim yêu thương và tận tụy. Nói được rằng các Ngài hiểu được ơn gọi của các Ngài cách nào đó là “được kêu gọi tới để làm nên một thân thể” trong Con của các Ngài. Trong biến cố lạc mất con, các Ngài “Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrusalem để tìm Người.”. Tình Yêu thuần khiết của hai Ngài lại được chính Người Con mời gọi tiến xa hơn “Mà tại sao cha mẹ tìm Con? Cha mẹ không biết rằng Con phải lo công việc của Cha Con ư?”. Qua lời mời gọi ấy có nghĩa là các Ngài phải tiến tới và đặt hạnh phúc gia đình mình trong GIA ĐÌNH THIÊN CHÚA BA NGÔI là nguồn gốc đích thật của TÌNH YÊU.

3.   Chính TÌNH YÊU CỦA BA NGÔI đã tạo lập Thánh Gia với một sứ vụ là công bố và thực hiện TÌNH YÊU CỨU ĐỘ VÀ THA THỨ cho các tội nhân như chúng ta thấy Chúa Giêsu đã làm khi ở giữa các thầy tiến sỹ trong đền thánh. Cũng vì thế mà Thánh Phaolô kêu gọi các gia đình kitô hữu “Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện”. Không phải chỉ trong khi vào đền thánh năm 12 tuổi, mà ngay khi vừa sinh ra nơi hang đá Belem, Chúa Giêsu đã đón nhận các trẻ mục đồng, những con người bị cả xã hội và tôn giáo loại bỏ, và rồi Ngài còn đón nhận cả dân ngoại trong biến cố Ba vị Đạo Sỹ phương đông.Thánh Gia được mời gọi cùng đi trên con đường TÌNH YÊU CỨU ĐỘ VÀ THA THỨ này. Và các Ngài đã đi trọn đường dương thế và cả lúc này trên Thiên Quốc các Ngài luôn muốn cho sứ vụ CỨU ĐỘ VÀ THA THỨ được thể hiện trong mọi gia đình con cái còn ở trần gian.

4.   Nếu các gia đình đang sống trong hoàn cảnh khó khăn hiểu được và đón nhận ơn gọi của mọi gia đình chính là loan báo sứ điệp TÌNH YÊU CỨU ĐỘ VÀ THA THỨ dù cũng như Giuse và Maria “không hiểu lời Người nói” nhưng hết lòng tin tưởng và đi theo Con của mình, Đức Giêsu, thì chắc chắn mọi khó khăn đều sẽ được vượt qua.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C