BÀI GIẢNG LỄ VỌNG PHỤC SINH, 2019

Tất cả Lời Chúa muốn đưa chúng ta về nguồn sự sống của mỗi người chúng ta :

1.   Chúng ta được sinh ra trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa như là đỉnh điểm của TÌNH YÊU NGƯỜI. Vì “Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa tạo thành con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Người tạo thành họ có nam có nữ”. Cũng như con cái được sinh ra luôn mang trong hình hài và tâm hồn những vẻ đẹp của cha mẹ chúng, vì được sinh ra trong Tình Yêu của cha mẹ. Cha mẹ đã trao cho nhau tất cả và hoa trái cuộc tình ấy là từng đứa con được sinh ra. Thì chính bởi SỰ TRAO ĐỔI TRONG TÌNH YÊU CỦA BA NGÔI mà Thiên Chúa đã tạo dựng con người. Do đó con người chính là hình ảnh Ngài, tạo dựng họ là nam và là nữ để họ có khả năng như chính Chúa mang lấy trong bản năng họ khả năng sinh hạ. Và Thiên Chúa thấy thật tốt đẹp và chúc phúc cho họ.

2.   Vì sinh ra bởi Tình Yêu Thiên Chúa, quy luật của Tình Yêu ấy là phải trao ban, vì thế mới có sự đòi hỏi Abraham phải trao ban tất cả kể cả chính hoa trái của Tình Yêu là Isaac đứa con duy nhất của ông. Trao ban để được ở lại mãi trong Tình Yêu Thiên Chúa đã sinh thành ông và gia đình ông. Vì thế khi ông nói “Chính Thiên Chúa sẽ tự liệu ra hy sinh thượng hiến, con ạ”. mà Isaac mới giữ được mạng sống vì là hoa trái của Tình Yêu Thiên Chúa.

3.   Biến cố Vượt Qua biển đỏ cũng không nằm ngoài đòi hỏi nơi con người một tình yêu phải trao ban : trao ban chính bản thân cho biển cả để nói lên niềm hy vọng được tồn tại trong Tình Yêu Chúa như lời Chúa nói với Môsê “Hãy bảo con cái Israel cứ lên đường” “cho con cái Israel đi vào giữa lòng biển” vì Tình yêu Chúa sẽ cho lòng biển khô cạn, và vì vậy người Israel dược cứu, trong khi quan quân Ai Cập vì không dám trao ban cho Tình Yêu Thiên Chúa nên đã bị vùi dập.

4.   Và chân lý này vẫn phải lập đi lập lại trong lịch sử. Khi muốn được cứu và được sống, Israel luôn phải trở về tin cậy vào Tình yêu đã sinh ra họ “tình yêu của Ta đối với ngươi không thay đổi, và giao ước bình an của Ta cũng sẽ không lay chuyển”. “Hãy lắng tai và đến cùng Ta, hãy nghe, thì các ngươi sẽ được sống… Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần… Ngươi hãy đi trong đường ánh sáng của Chúa” như Đavid nhờ đó mà ông và dòng dõi sẽ “được hiển vinh”.

5.   Cho dù Chúa đã lên tiếng không ngừng trong suốt hành trình của dân Chúa mời gọi họ trở về và sống TÌNH YÊU đã sinh thành họ và quy tụ họ thành một dân được chúc phúc, nhưng thời nào cũng vậy như Ezekiel từng chứng kiến và nghe được lời Chúa than thở “Hỡi con người, họ đã làm dơ bẩn bằng đời sống và việc làm của họ…họ đã đổ máu trên phần đất ấy, và vì các thần tượng họ thờ làm dơ bẩn phần đất ấy”. Ngày nay các thứ thần tượng do tay và đầu óc con người, ngay cả trong Giáo Hội,làm ra chiếm hết chỗ của Tình Yêu Chúa. Dù vậy Chúa vẫn kiên trì hứa “Ta sẽ thánh hoá danh cao cả Ta đã bị xúc phạm giữa các dân tộc” và “Ta sẽ ban cho các ngươi quả tim mới, đặt giữa các ngươi một thần trí mới, cất khỏi xác các ngươi quả tim bằng đá và ban cho các ngươi quả tim bằng thịt. đặt thần trí Ta giữa các ngươi”.

6.   Thiên Chúa thực hiện điều Người đã hứa khi một con người đã có trái tim mới, có Thần Trí của Thiên Chúa đến ở giữa loài người : đó là Đức Giêsu, mang lại cho loài người “sống đời sống mới” trong Con của Người

7.   Sự sống mới là sự sống của chính Chúa Giêsu Phục Sinh, mà câu chuyện ngôi mộ trống, ngôi mộ mà Phêrô “chỉ thấy những khăn liệm nằm đó và ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự đã xảy ra”. Sự sống mới mà người tín hữu đón nhận từ bí tích rửa tội nếu được tiếp tục phát triển trong đời sống người Kitô cũng làm cho mọi người phải ngạc nhiên để tìm đến đức tin.

 

Vậy thưa anh chị em, chớ gì đêm nay và trọn đời còn lại chúng ta luôn tin tưởng mà trao cả cuộc sống của mình cho SỰ SỐNG MỚI TRONG CÚA GIÊSU để có được NIỀM VUI TRỌN VẸN.

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ C