THỨ SÁU TUẦN THÁNH 2019

 

Anh chị em thân mến.

Khi nhìn lên Thánh Giá, chúng ta thấy gì ?

Phải chăng chúng ta chỉ thấy ở đó một con người “chẳng còn sắc đẹp, kẻ thấp hèn nhất, kẻ đớn đau nhất, kẻ bệnh hoạn, kẻ bị khinh dể ” nên chúng ta không muốn nhìn, chúng ta không yêu thích. Và thực tế chúng ta đang sống như không có Người, và đôi khi có gặp, chúng ta cũng tránh xa Người.

Đó là câu chuyện không chỉ là của người Do Thái thời Chúa Giêsu hay của các môn đệ Người, mà là câu chuyện của chính chúng ta hôm nay.

Thực vậy khi nhìn vào Chúa Giêsu mà Philatô giới thiệu “Này là Người”, dù là Người mà ông      không thấy nơi người này có lý do để khép án”, người Do Thái chỉ nhìn Người theo cách nhìn của lề luật tổ tiên loài người họ “và theo luật đó nó phải chết”. Ngày nay cách chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu cũng chỉ là cách mà lề luật loài người hôm nay nhìn vào Người : theo đó Chúa Giêsu là người cản trở những tham vọng về quyền lực, về kinh tế, về tình dục…bằng những lễ nghi, những luật lệ thánh.

Chúng ta không nhìn theo cách chính Chúa Giêsu nói về Người khi trả lời cho Philatô “Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng tôi”. Sự thật Người muốn làm chứng là Chân lý mà tiên tri Isaia đã muốn nói “Thật sự, người đã mang lấy sự đau yếu của chúng ta, người đã gánh lấy sự đau khổ của chúng ta.” . Người đã muốn và kiên trì “chẳng để mất người nào trong những kẻ Cha đã trao phó cho Con”, bảo vệ họ “Vậy nếu các ngươi tìm bắt Ta, thì hãy để cho những người này đi”. Ngài muốn đồng hóa mình nên một với chúng ta để cho chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa và với nhau bằng chính sự hy sinh chết vì chúng ta. Ngài đã từng nói “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” Đó là tất cả sự thật Người muốn thế gian nhận biết. Sự thật về con người chúng ta cũng như chính Người là con cái Chúa Cha yêu thương và muốn cho tất cả được hạnh phúc viên mãn trong Nước Tình Yêu của Thiên Chúa.

Sự thật này không dễ làm chứng. Chính Thánh Giá là bằng chứng duy nhất khiến cho con người đủ can đảm như Giuse hay như Nicodemo dám bước ra khỏi mọi sợ hãi để đón nhận Tình Yêu của Người.

Vì thế chúng ta cũng chỉ có sự thật ấy khi như lời Thánh Vịnh đã xướng lên chấp nhận “trở nên đồ ô nhục đối với những người thù, nên trò cười cho khách lân bang, và mối lo sợ cho người quen biết; gặp con ngoài đường, họ tránh xa con.  Bị người ta quên, không để ý tới, dường như đã chết, đã trở nên như cái bình bị vỡ tan.” Hầu đón nhận mọi anh em bé nhỏ nhất của Người là anh em của mình để kiên trì bảo vệ và cho họ sống trong ý định của Cha chúng ta. Thánh Giá chính là đường của Tình Yêu, của tha thứ và của hiệp nhất mới đạt tới sự viên tròn làm người.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ C