CHÚA NHẬT 5 TN 2019

 

Anh chị em cách riêng các gia đình đang ở trong hoàn cảnh khó khăn rất thân mến,

Lời Chúa trong Thánh Lễ này chẳng gợi lên cho chúng ta niềm hy vọng vào tương lai đó sao.

1.   Trước hết dù là Isaia, dù là Phaolô, mà ngay cả Phêrô những con người có vị trí quan trọng trong lịch sử Dân Chúa, nhưng thực tế các Ngài tự bản thân đều nhận thấy mình chỉ là tội nhân :

Isaia đã thốt lên “Vô phúc cho tôi! Tôi chết mất, vì lưỡi tôi nhơ bẩn, tôi ở giữa một dân tộc mà lưỡi họ đều nhơ nhớp”. Phaolô nói về mình chỉ là “Tôi vốn là kẻ hèn mọn nhất trong các tông đồ, và không xứng đáng được gọi là tông đồ, vì tôi đã bắt bớ Hội Thánh của Thiên Chúa”. Và Phêrô hay Simon thì sao Tin Mừng viết “ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi"”. Thế nhưng tất cả các Ngài đều đã được Chúa chọn, Chúa cậy nhờ, Chúa sai đi làm việc cho Chúa. Vì thế dù chúng ta đang sống trong hoàn cảnh đặc thù khó khăn và tội lỗi đi nữa, chúng ta hãy tin rằng Chúa muốn chọn chúng ta, Chúa vẫn muốn cậy nhờ chúng ta, Chúa vẫn sẵn sàng sai chúng ta đi làm trong vườn nho của Người.

2.   Tuy nhiên trước hết chúng ta phải bắt chước các Ngài chấp nhận như Isaia để cho Chúa hành động nơi bản thân mình : “Hãy nhìn xem, than lửa này đã chạm đến lưỡi ngươi, lỗi của ngươi được xoá bỏ, và tội của ngươi được thứ tha”, hay như Phaolô đón nhận Ơn Thiên Chúa để có thể nói rằng “nay tôi là người thế nào, là nhờ ơn của Thiên Chúa, và ơn của Người không vô ích nơi tôi”, và cũng như Phêrô luôn quyết tâm thưa lên lời “vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Đón nhận Lời Chúa, các Ơn của Chúa, và những hành động của Chúa trong đời sống mỗi ngày đâu có phải là điều gì lớn lao hay khó khăn. Có khó khăn chăng chỉ là ở chỗ Lời Chúa, Ơn Chúa, và Hành Động của Chúa thường không bao giờ hợp với ý muốn và suy tưởng của chúng ta. Chúng ta cần có thời gian và niềm tin để đẩy thuyền đời mình ra chỗ nước sâu của mầu nhiệm Thánh Giá Đức Giêsu như Phaolô để khám phá ra rằng “Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” để “cùng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô vào thập giá” mỗi ngày.

3.   Những hoàn cảnh khó khăn kể cả tội lỗi, chúng ta không có khả năng tự mình bước ra khỏi đó, đó là thực tế không bao giờ thay đổi. Có nhiều nguyên do, nhưng nguyên do chính yếu nằm ở chỗ chúng ta luôn bị bao vây bởi một ý nghĩ, một tâm tư là chúng ta đã chọn đúng con đường cho mình. Sự chọn lựa của chúng ta được bảo đảm bởi sự khôn ngoan, bởi khả năng, được củng cố mạnh mẽ bởi những gì chúng ta đang có. Chính Đức Giêsu một con người thánh Phêrô mạnh mẽ làm chứng rằng “Đức Giê-su Na-da-rét, là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em. Và để chứng thực sứ mệnh của Người, Thiên Chúa đã cho Người làm những phép mầu, điềm thiêng và dấu lạ giữa anh em. Chính anh em biết điều đó” thế nhưng chính Người như Thánh Phaolô nói “đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhânsống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”.  Và đó là đường duy nhất Chúa Giêsu đã chọn cho mình và cho chúng ta để được đạt tới vinh quang.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ C