CHÚA NHẬT 7 TN 2019

 

Anh chị em rất thân mến,

Trong thực tế cuộc sống gia đình cũng như ngoài xã hội chúng ta đều gặp những vấn đề khó khăn nhiều khi hoặc không biết giải quyết thế nào, hoặc đã có những quyết định sai lầm gây nên sự đổ vỡ, hay ít nữa để lại những vết thương không thể hàn gắn. Lời Chúa muốn chỉ cho chúng ta thấy đây là những vấn đề không thể lẩn tránh, mà cần có sự bình tĩnh để nhận biết nguyên nhân đích thực nằm ở đâu và cách tháo gỡ có hiệu quả.

Câu chuyện sách Samuel tường thuật cho thấy tương quan Đavid-Saolê cũng là tương quan rất tự nhiên giữa người với người, một thực tại luôn có trong mỗi gia đình và mỗi xã hội chúng ta :

1.   Tương quan tự nhiên luôn thay đổi tùy theo hoàn cảnh :

Saolê-Đavid thoạt đầu là tương quan vua-tôi rất thắm thiết, rồi biến thành tương quan nhạc phụ-con rể, nhưng khi dân chúng tung hô Đavid như vị cứu tinh của họ khiến Saolê ghen tức và lo sợ ngai vàng bị chiếm đoạt, tương quan trở thành thù hận điên cuồng. Trong gia đình và xã hội chúng ta, hết mọi tương quan tự nhiên đều luôn thay đổi : từ tình yêu thắm thiết chuyển sang thù hận cũng là sự biến đổi rất thường thấy. Đáng tiếc là phần lớn chúng ta đã để mình bị giam hãm trong con người mà thánh Phaolô gọi là con người “Ađam cũ là người có sự sống”, hay con người “thuộc về địa giới”, sự sống hay địa giới đang đi tới điểm cuối cùng là sự chết, là hư nát. Đó cũng chính là QUAN ĐIỂM của Saolê cũng là của Abisai.

2.   Tương quan tự nhiên phải được nhìn theo một quan điểm khác : Đó là QUAN ĐIỂM CỦA ĐAVID cũng là QUAN ĐIỂM CỦA PHAOLÔ là những quan điểm nhìn mọi tương quan từ THIÊN CHÚA :

Đavid nhìn Saolê :  Đấng Chúa xức dầu. Phaolô nhìn thấy nơi mọi người còn là người “mang hình ảnh người thiên quốc”. Theo đó mỗi người đều phải được kính trọng và yêu mến.

Chúa Giêsu còn đi xa hơn nữa đặt mỗi con người sống chung quanh mình đều là “là con cái Đấng Tối Cao” nên họ phải “ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ”. Nói về Thiên Chúa Thánh Vịnh Đáp Ca cũng đã viết “Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng” vì “Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân” Từ đó mỗi người đều phải “yêu kẻ thù, … làm ơn cho những kẻ ghét mình, … chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, … cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình”. Nói cách khác “Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót”. Đấy là cách sống của “Ađam mới” không những “có sự sống” mà còn có “thần trí ban sự sống” và là Thần Trí “ban sự sống đời đời”.

Chính vì có mỗi quyết định từ quan điểm của Thiên Chúa mà Đavid đã gầy dựng nên một triều đại trường tồn nơi Đức Kitô được mọi thế hệ tôn vinh là “Con vua Đavid” cũng là “Người thuộc thiên giới”, Người “hiền lành và khiêm nhường, luôn thương xót”.

Và đây mới là quan điểm để giữ mọi tương quan tự nhiên trong bình an và tái lập bình an khi nó đổ vỡ.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C