CHÚA NHẬT 8 TN 2019

 

Anh chị em thân mến,

Chúng ta tiếp tục suy nghĩ dựa vào lời Chúa để nhận diện có một tác nhân rất nguy hại đã gây ra những khó khăn cho gia đình cũng như cho xã hội : tác nhân đó là LỜI ĂN TIẾNG NÓI dù là khen hay chê.

Bài sách Huấn Ca nhắc nhở chúng ta “lời nói là sự thử thách của con người”, bởi vì lời nói của người lòng xấu sẽ sinh ra hoa trái xấu ngược lại với những lời nói từ tấm lòng công chính sẽ sinh hoa trái tốt vì thế cần phải “Xem trái liền biết cây thế nào, thì nghe lời nói cũng biết tư tưởng lòng người như thể ấy”. Trong xã hội ngày hôm nay theo nhận định của Đức Hồng Y Ratzinger trong thánh lễ khai mạc Cơ Mật Viện bầu Giáo Hoàng ngày 18.04.2005 “Biết bao nhiêu làn gió chủ thuyết mà chúng ta đã biết đến trong những thập niên cuối cùng … Con thuyền nhỏ tư duy của nhiều Kitô hữu đã thường bị đánh bởi những đợt sóng này - trôi giạt từ thái cực này sang thái cực khác: từ Mác Xít tới chủ nghĩa tự do, tới mức chủ nghĩa tự do phóng túng; từ chủ nghĩa tập thể đến chủ nghĩa cá nhân; từ chủ nghĩa vô thần tới chủ nghĩa duy huyền bí tôn giáo mơ hồ; từ chủ nghĩa vô tín đến chủ nghĩa hỗn tạp và vân vân. Nhiều giáo phái mới được đẻ ra mỗi ngày và xảy ra điều mà Thánh Phaolô đã nói về sự lường gạt con người và sự tinh quái nhắm lôi kéo con người đến chỗ lầm lạc(x Eph 4:14).”. Chúng ta đang phải đối diện với cả một hệ thống truyền thông làm lung lạc những giá trị về NHÂN PHẨM, về HÔN NHÂN GIA ĐÌNH, về những HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ…khiến cho biết bao sinh mạng vô tội bị loại trừ, bao gia đình tan vỡ… Ngay trong thời đại của Thánh Phaolô : cũng đã có những người rao truyền về luật Môsê như là nguồn ơn cứu độ khiến nhiều tín hữu Corintô bị siêu lạc, nên thánh nhân phải viết thư để khuyên họ “hỡi anh em thân mến, anh em hãy ăn ở bền đỗ và đừng nao núng”. Và mời gọi họ “Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”.

Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng đã lên án những việc loan truyền những cách nhìn và cách nói lôi kéo con người đến những sai lầm ấy. Ngài xem đó là những dẫn lối của người mù cho những người mù “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư?”. Trong mắt mỗi người chúng ta đều có những “cái đà” hay “cái rác” do tích tụ những cái xấu, cái tội làm sao chúng ta có thể có cái nhìn và lời nói trong sáng và công chính được. Từ đó khi nhìn vào ngay cả những người thân yêu của mình, chúng ta cũng chỉ thấy cái xấu, cái tội và có những ứng xử sai lầm. Đó là điều chúng ta luôn thấy trong những cuộc cãi vã, xô sát trong gia đình và xã hội. Chúa Giêsu đi tới kết luận là “lòng đầy, thì miệng mới nói ra”, nếu lòng chứa đầy sự ác thì chỉ có thể nói ra sự ác, và nếu lòng đầy sự thiện, điều lành mới có thể nói ra những điều tốt lành.

Vì thế muốn ra khỏi những hoàn cảnh khó khăn chúng ta cần có một quyết định như thánh vịnh đáp ca vừa xướng lên “Chúa là Đá Tảng của tôi, nơi Chúa chẳng có gian tà!”. Đá Tảng ấy, Thiên Chúa của chúng ta là TÌNH YÊU. Chính trong TÌNH YÊU của Chúa lời nói và suy nghĩ của chúng ta mới đạt tới SỰ THẬT nơi mọi người để kiến tạo nên một THÂN THỂ DUY NHẤT.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C