CHÚA NHẬT 17 TN 2019

 

Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm nay có thể nói là hướng suy nghĩ của chúng ta về một vấn đề cốt yếu của đời sống đức tin : đó là sự CẦU NGUYỆN.

Việc cầu nguyện trước hết ở khởi điểm là đi từ tình yêu : tình yêu đối với nhu cầu của bản thân hay của mọi người có liên hệ : Abraham trong bài Sáng Thế lên tiếng cầu xin là vì tình yêu đối với người công chính ở Sôđôma và Gômôra trong đó có gia đình ông Lót, cháu của ông “Chớ thì Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao?”. Nhưng đồng thời sự cầu nguyện cũng phải đi từ cái nhìn với niềm tin nơi Lòng Thương Xót của Thiên Chúa “Chúa phán xét thế giới, Chúa không xét đoán như thế đâu”. Niềm tin được biểu lộ trong sự kiên nhẫn chờ đợi phán quyết của Ngài.

Nói đến tình yêu trong sự cầu nguyện cho bản thân hay cho tha nhân không chỉ là mong đem lại cho mình hay cho anh chị em mình một nhu cầu vật chất, kể cả được thoát khỏi nguy cơ bị tiêu diệt, mà còn phải thấy nhu cầu họ phải trở nên người công chính như Chúa mong muốn. Đó chính là lời cầu nguyện của Abraham “Lạy Chúa, xin đừng nổi giận, con chỉ xin thưa lần này nữa thôi: Nếu tìm được mười người công chính ở đó thì sao?”.

Và khi Chúa Giêsu dạy các môn đệ khi có người xin với Chúa “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”, Chúa đã truyền dạy KINH LẠY CHA, chúng ta thấy những yếu tố gặp thấy trong lời cầu nguyện của Abraham trên đây không những chính là những yếu tố trong lời kinh Chúa dạy, mà Chúa còn đẩy các yếu tố ấy lên một mức toàn hảo hơn.

Trước hết về khởi điểm của cầu nguyện cũng là tình yêu, nhưng trong Lời Kinh Chúa dạy TÌNH YÊU không chỉ còn là tình yêu giữa một Thiên Chúa uy quyền cao sang với con người xác thịt phàm hèn, mà là TÌNH YÊU CỦA MỘT NGƯỜI CHA VỚI CON CÁI MÌNH, cũng không còn chỉ là tình yêu giữa những con người là tha nhân của nhau, mà là TÌNH YÊU GIỮA NHỮNG NGƯỜI ANH EM con cùng một CHA và “được chung sống với Người”. Tuy rằng những người anh em đó cần có “lương thực hằng ngày” và tất cả không phải là những “người công chính” như trong lời cầu nguyện của Abraham mà tất cả đều là những  kẻ có nợ”, những kẻ thường “sa chước cám dỗ” và rơi vào “sự dữ”. Tất cả đều cần tới sự cầu nguyện của mọi người.

Sự cầu nguyện vẫn cần có sự kiên nhẫn với niềm tin vào TÌNH CHA “Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho” và không phải Cha chỉ cho bánh mà còn là “ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người”. Thánh Thần là Đấng ban sự sống và là SỰ SỐNG CỦA THIÊN CHÚA, SỰ SỐNG không những ban cho con cái cuộc sống trần gian, mà còn là sự sống vĩnh cửu trong NƯỚC CHA. Sự sống mà thánh Phaolô nói tới “nhờ phép rửa tội, anh em đã được mai táng làm một với Đức Kitô, anh em cũng được sống lại với Người”. Vì thế chúng ta hãy mang lấy niềm tin của Thánh Vịnh Đáp Ca “Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con; Chúa đã ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời; xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Ngài.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ C