CHÚA NHẬT 20 TN 2019

 

Lời Chúa trong Thánh Lễ này đặt ra những vấn đề rất thực tế trong cuộc sống con người và những giải đáp của Chúa chúng ta :

1.   Bài sách tiên tri Giêrêmia đặt vấn đề “Thực sự tên này không tìm hoà bình cho dân, mà chỉ tìm tai hoạ” : hòa bình và tai họa. Bài thư gởi tín hữu Do Thái thì nói “liều thân chịu cuộc tấn công dữ dội…. ngõ hầu anh em khỏi mỏi mệt mà thất vọng” đề cập đến những tấn công dữ dội, những mỏi mệt và thất vọng, còn chính Chúa Giêsu thì tuyên bố “Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ”. Cuộc sống của chúng ta hôm nay từ trong gia đình đến ngoài xã hội luôn quá nhiều áp lực, khiến lòng mỗi người luôn cảm nghiệm sự căng thẳng và bất an.

2.   Giữa những căng thẳng và bất an ấy một vấn đề khiến chúng ta đau khổ hơn cả chính là sự CÔ ĐƠN không tìm thấy điểm nương tựa giống như Giêrêmia bị quẳng xuống giếng sâu chỉ có bùn đang chôn chìm ông. Ngay cả trong mái ấm yêu thương nhất cũng chỉ là cảnh “năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.

3.   Khi chúng ta mang chứng bệnh nan y, hay khi gặp sự tan cửa nát nhà vì nợ nần, vì chia rẽ, hay vì có người thứ ba… chúng ta cũng luôn tìm chạy đến những nơi chúng ta thường nghe ở đó có người đã được chữa lành hay được như sở nguyện. Nhưng Lời Chúa hôm nay cho thấy, ngay cả tiên tri Giêrêmia hay cộng đoàn tín hữu Do Thái, thậm chí cả chính Đức Giêsu cũng khẳng định “Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất”. Nói cách khác bản thân các Ngài nếu có đi tới được sự BÌNH AN thì do bởi LÒNG TIN TUYỆT ĐỐI VÀO THIÊN CHÚA là Đấng mà tiên tri Giêrêmia, Chúa Giêsu, cũng như cộng đoàn tín hữu Do Thái luôn tuyên xưng là THIÊN CHÚA TÌNH YÊU, ĐẦY LÒNG THƯƠNG XÓT. Nhưng TÌNH YÊU ấy lại là “lửa” mà các Ngài “đã đến đem lửa xuống thế gian” và chỉ “mong muốn biết bao cho lửa cháy lên”. Trước hết lửa Tình Yêu phải thiêu đốt mọi “nặng nề và tội lỗi bao quanh chúng ta” và dù là ĐẤNG VÔ TỘI cũng chấp nhận lửa Tình Yêu thiêu đốt bản thân để dẹp tan mọi gánh nặng và tội lỗi cho thế gian, hầu quy tụ cho Thiên Chúa một vương quốc của TÌNH YÊU và BÌNH AN.

4.   Điều đáng phải suy nghĩ là hôm nay biết bao tín hữu chạy theo để tôn vinh và phục vụ cho một con người trần tục : dù đó là một linh mục, hay một người họ tin là có đặc ân…mà không hiểu TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA, LÒNG THƯƠNG XÓT của Ngài chỉ có thể được đón nhận bởi một tấm lòng “mong muốn biết bao cho lửa cháy lên” chứ không phải do những con người trần tục đó. Đáng lưu ý hơn LỬA TÌNH YÊU Thiên Chúa nơi các tiên tri cũng như nơi Chúa Giêsu được cụ thể hóa bằng sự “học VÂNG PHỤC và VÂNG PHỤC CHO ĐẾN CHẾT”. Nhưng biết bao người lại không nhận sự thật này. Thế nên dù họ là ai, nếu không cụ thể lòng tin của mình nơi sự VÂNG PHỤC, thì cho dù họ có thể làm được dấu lạ, hay có những lời đâm thấu lòng người, họ không nên quên rằng satan vẫn có thể làm được những điều ấy, mà cùng đích của nó là giam hãm con người trong sự kiêu căng và sự chết.

5.   Vì thế để có hòa bình, bình an, sự sống hãy đi theo một mình Đức Giêsu như lời thư Do Thái “Chúng ta hãy nhìn thẳng vào Đức Giêsu, Đấng khơi nguồn đức tin và làm cho nó nên hoàn tất”.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C