LỄ CHÚA KITÔ VUA

Kết thúc Năm Phụng Vụ Giáo Hội muốn nói lên điều này là trải qua một năm Giáo Hội đã cử hành các mầu nhiệm của Chúa Kitô để thấy bản chất của các mầu nhiệm ấy chính là việc Thiên Chúa Yêu Thương đã từng bước nâng con người lên tột đỉnh vinh quang trong chính VINH QUANG CON YÊU DẤU CỦA NGƯỜI là Đức Giêsu Kitô khi tôn phong Ngài làm VUA VŨ TRỤ.

Thế nhưng như bài Tin Mừng cho thấy một thành phần đông đảo nhân loại này mà biểu tượng của họ không ai khác hơn chính là dân chúng đang đứng ở đồi Can Vê đã chối bỏ VINH QUANG ấy và còn cười nhạo, chế diễu và hành hạ Người. Thậm chí ngay cả tội nhân đã chịu tử hình thập giá cũng mỉa mai và xỉ nhục Người. Đó là câu chuyện trên đồi Can vê cách đây 2000 năm.

Tuy nhiên trong các Tin Mừng chúng ta còn thấy được một tội nhân cùng bị đóng đinh thập giá đã tin tưởng Ngài và nài xin Ngài “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”, và Chúa đã hứa cho anh. Và cũng còn người môn đệ Ngài yêu, Mẹ Maria, Maria Magdalena và một số phụ nữ từng đi theo Ngài.

Có lẽ ngày hôm nay nhân loại này cũng không hơn gì cha ông, họ chạy theo tôn thờ vua chúa trần gian, thậm chí chỉ muốn là những người phục vụ trong nước của tiền bạc, của quyền lực, của thú vui dục tình…phủ nhận và khinh rể VUA CHỊU ĐÓNG ĐINH GIÊSU.

Nếu ngày xưa còn có một người tử tội, một Người Mẹ, một tội nhân được yêu thương và chữa lành cùng với mấy phụ nữ, và còn có một Gioan đã nhìn lên Đấng Chịu Đóng Đinh với cái nhìn tin tưởng vào Ngài là Đấng dùng cái chết trong VÂNG PHỤC, trong KHÓ NGHÈO và trong một TÌNH YÊU TRUNG TÍN ĐẾN CÙNG để cứu độ. Họ đã nhìn thấy từ cạnh sườn bị đâm thâu của Ngài NƯỚC VÀ MÁU chảy ra khai mở NƯỚC TÌNH YÊU cho nhân loại. Thì hôm nay, cũng có những con người trong thân phận mong manh và mỏng dòn muốn cho sự VÂNG PHỤC, KHÓ NGHÈO, VÀ TÌNH YÊU TRUNG TÍN của Chúa Giêsu biến đổi bản thân mình trở thành người phục vụ cho NƯỚC TÌNH YÊU của Ngài : đó là những người sống đời thánh hiến. Và cũng còn rất nhiều Kitô hữu tuy không theo sát những lời khuyên Phúc Âm, nhưng từng ngày họ vẫn nhìn lên Thánh Giá Chúa để yêu mến tin tưởng và bước theo chân Người ngay trong đời sống gia đình và trong xã hội. Vì họ xác tín cùng thánh Tông Đồ rằng họ “đã được tạo thành nhờ Người và trong Người” và cuộc đời họ chỉ có thể “viên mãn nơi Người”.

Nhờ Bí Tích Rửa Tội và Bí Tích Thêm Sức người Kitô hữu giống và còn hơn vua Đavid vì họ đã được xức dầu Thánh Thần bởi chính Đức Kitô để họ có thể “thoát khỏi quyền lực u tối” và “được ơn cứu rỗi nhờ máu Người, và được ơn tha tôi” và nhất là được chính Đức Giêsu “là đầu” và trong Người được là con Thiên Chúa. Cho dù họ vẫn còn phải sống trong thân phận yếu đuối, nhưng mỗi khi họ thành tín kêu cầu như người trộm lành : “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”, hay như Phêrô khi bị gió bão lớn gần chìm đã kêu lên với Chúa, chắc chắn Chúa Giêsu sẽ lập tức giơ tay đưa họ lên, như Ngài đã thương cứu người trộm lành và Phêrô, vì Ngài là Vua và vì “Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người, và Thiên Chúa đã giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình trên trời dưới đất.

Chớ gì mỗi gia đình hãy đặt tượng Chúa Kitô Vua trong gia đình để nhắc nhở nhau sống xứng đáng là con dân của Người.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C