Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống 2022

Lễ Trong Ngày

 

Lời Chúa trong Thánh Lễ này cho chúng ta thấy vai trò của Chúa Thánh Thần trong MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ, nhận biết điều này giúp chúng ta tránh được những mê tín dị đoan, và đứng vững trong ĐỨC TIN CHÂN THẬT:

1.        Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần họ là những môn đệ của Chúa Giêsu đang tề tựu theo lệnh truyền của Người “Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống” (Lc 24,49). Chúa Thánh Thần được sai đến nhân danh Chúa Giêsu trên HỘI THÁNH để mọi thành phần của Hội Thánh có thể LOAN BÁO TIN MỪNG Chúa Giêsu cho muôn dân. Do đó những ai, những phong trào nào dù là thành phần của Hội Thánh, nhưng lại không HIỆP NHẤT với HỘI THÁNH DUY NHẤT VÀ TÔNG TRUYỀN dù họ làm được những điều lạ lùng nhưng không bởi Thánh Thần mà bởi tác động của Satan.

2.        mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình”, Chúa Thánh Thần chính là nguyên lý sự HIỆP NHẤT CỦA HỘI THÁNH, Ngài giúp cho mọi người thuộc mọi ngôn ngữ có thể NGHE VÀ ĐÓN NHẬN TIN MỪNG để nên DÂN DUY NHẤT của Chúa. Sự duy nhất của Dân Chúa không do sáng kiến của loài người như câu chuyện về Tháp Babel xưa.

3.        Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, sự phân rẽ trong Dân Chúa thời Cựu Ước hay thời Tân Ước đều do tội lỗi nghịch lại với LỆNH TRUYỀN của Chúa, mà con người không thể xóa tội cho mình mà phải được LỜI CHA LÀ SỰ THẬT thánh hóa, chính THÁNH THẦN làm cho LỜI CHA sinh hoa trái SÁM HỐI VÀ HOÁN CẢI để nên một THÂN THỂ CỦA ĐỨC KITÔ, là CHIÊN THIÊN CHÚA, ĐẤNG XÓA TỘI TRẦN GIAN. Do đó mọi việc TRỪ TÀ hay TRỪ QUỶ đích thật chỉ có thể bởi những ai hết lòng gắn bó bằng ĐỜI SỐNG với THÂN MÌNH MẦU NHIỆM CỦA ĐỨC KITÔ là HỘI THÁNH và được Hội Thánh sai đi.

4.        "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại" Chúa Thánh Thần được sai đến trên các MÔN ĐỆ để giúp cho các Ngài thi hành SỨ VỤ GIẢNG HÒA với khả năng LẮNG NGHE và PHÂN ĐỊNH mà giúp cho mọi người biết hoán cải mà làm hòa với Thiên Chúa và với nhau cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do nhờ “đã uống trong một Thánh Thần” mà HỘI THÁNH trao ban.

5.        Thế gian chúng ta đang sống càng ngày càng bị ma quỷ dùng những chiêu trò giả trá trong đời sống KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, KHOA HỌC làm lương tâm con người xa rời và nghịch lại Thiên Chúa, hơn bao giờ hết cần đến ƠN HOÁN CẢI VÀ GIẢNG HÒA để có thể trở về và SỐNG GẮN BÓ VỚI THÂN THỂ DUY NHẤT của Đức Kitô, nơi duy nhất có THÁNH THẦN SỰ THẬT VÀ SỰ SỐNG.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ C