Chúa Nhật Tuần 12 TN 2022

Mình Máu Thánh Chúa

 

1.        Menkixêđê là vua thành Salem, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông chúc phúc cho Abram cùng với lời chúc phúc Ông đã mang BÁNH VÀ RƯỢU tới. Vì câu chuyện này một mặt chúng ta thấy được Thiên Chúa luôn sai Thượng Tế của Người đến chúc phúc cho con cái Người, mà vị THƯỢNG TẾ tới muôn đời chính là CON MỘT NGÀI như lời Thánh Vịnh đã nói “Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê”. Và Người Con cũng đã đem BÁNH VÀ RƯỢU từ trời xuống trần gian để thế gian ai Tin và đón nhận sẽ được sống muôn đời.

2.        Và Người Con đã nói với môn đệ của mình “Các con hãy cho họ ăn đicho dù trong tay các ông không có gì có thể đáp ứng lời Chúa dạy. Hoàn cảnh của tất cả chúng ta dù là các bậc cha mẹ trước những nhu cầu của gia đình, hay của các mục tử trước nhu cầu của đàn chiên chúng ta cũng thấy mình không có gì trước những nhu cầu ngày càng lớn của gia đình hay của giáo xứ. Chúng ta hãy xem Chúa làm gì sau đó với môn đệ “Chúa đã cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá” của các môn đệ trao vào tay Người, Tạ Ơn và bẻ ra rồi trao lại cho các ông phân phát. Thật là một biến cố nói lên thế nào là SỰ QUAN PHÒNG của Thiên Chúa dành cho loài người :

a.        Chúa không đòi hỏi quá sức của cha mẹ, hay các mục tử nhưng Chúa đòi hãy trao vào tay Chúa những gì mình có để nuôi sống gia đình hay đàn chiên.

b.        Và chính Chúa sẽ chúc lành và dùng những gì cha mẹ và các mục tử đã trao vào tay Chúa để gia đình và đàn chiên không những được no nê mà còn dư thừa.

3.        Nhưng cho dù xét về của ăn phần xác có thể cha mẹ và các mục tử có dư dật để nuôi sống thể xác gia đình và đàn chiên thì về của nuôi SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI, đích thật chúng ta quá nghèo nàn, nhưng chúng ta cũng phải đặt vào tay Chúa những CỦA LỄ TÌNH YÊU dù rất nhỏ bé như những lời kinh, những thánh lễ, những hy sinh trong TẤM BÁNH VÀ CHÉN RƯỢU để Chúa Giêsu lại thánh hiến nên MÌNH VÀ MÁU NGƯỜI và theo thánh Phaolô “mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén” của Chúa chúng ta loan truyền MẦU NHIỆM SỰ CHẾT, SỰ SỐNG LẠI của Chúa đem lại SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI cho đến khi Chúa đến.

4.        LỜI, SỰ SỐNG của Chúa mở ra cho chúng ta SỰ SỐNG THẬT là SỰ SỐNG HIỆP THÔNG, THAM GIA VÀ SỨ VỤ cùng nhau và cùng với Chúa để chia sẻ chính sự sống mình như của lễ TÌNH YÊU trong SỰ CHẾT VÀ SỰ SỐNG LẠI của Người để nên BÁNH TRƯỜNG SINH nuôi sống gia đình và đàn chiên.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C