Thứ Tư Tuần 13 TN 2022

Thánh Phêrô Và Thánh Phaolô, Tông Đồ

 

 

Lời Chúa trong Đại Lễ hôm nay thực sự cho chúng ta thấy nền tảng của ĐỨC TIN:

1.        Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời qua lời của chính Chúa Giêsu nói về lời TUYÊN TÍN của Ông là HỒNG ÂN của Chúa Cha chứ không do xác thịt hay máu huyết của Ông mà có. Tuy ĐỨC TIN là một HỒNG ÂN, nhưng phải nói rằng không phải như một món quà từ trời rơi xuống, nhưng đó là một HÀNH TRÌNH gần ba năm mà chính CHÚA GIÊSU đã phải từng bước bằng LỜI VÀ TÁC ĐỘNG mở rộng trí lòng Phêrô để Ông có thể đón nhận.

2.        HỒNG ÂN ĐỨC TIN chính là để tuyên xưng được như Phêrô “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Đối tượng của Đức Tin không phải là những Tín Điều, mà là ĐỨC GIÊSU KITÔ, mà các TÍN ĐIỀU chỉ là những diễn tả cốt yếu MẦU NHIỆM của Người. Do đó ĐỨC TIN nhằm thiết lập TƯƠNG QUAN của người TIN với Đức Giêsu. Tương quan mà chính Người diễn tả “Thầy là cây nho, các con là nhành”, nói cách khác đó là TƯƠNG QUAN có cùng một SỰ SỐNG. Thánh Phaolô diễn tả “tôi sống, không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”.

3.        Chính cuộc sống ĐỨC TIN khiến cho người TIN tuy ở trong thế gian nhưng lại không thuộc về thế gian, và thế gian luôn ghét và chống đối người TIN. Chúng ta thấy sự thù ghét của thế gian đã “dùng gươm giết Giacôbê anh của Gioan” và còn “bắt cả Phêrô”, nói như thánh Phaolô cuộc sống ĐỨC TIN là một “chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa” và phải “chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin”. Cả Phêrô cũng như Phaolô đã phải làm chứng cho SỰ SỐNG ĐỨC TIN bằng chính cuộc từ đạo của các Ngài.

4.        Tuy nhiên chính SỰ SỐNG ĐỨC TIN là CHÌA KHÓA MỞ CỬA THIÊN ĐÀNG để người TIN có thể vào để NÊN MỘT VỚI THIÊN CHÚA mà họ TIN. Trong thực tế “chìa khoá nước trời” Chúa lại trao cho một mình Phêrô để ông đóng hay mở cho ai mà Ông xét khi còn tại thế có SỰ SỐNG ĐỨC TIN chân thật. Nói cách khác, qua Phêrô và các Đấng Kế Vị mới là Người có quyết định cuối cùng những gì là PHÙ HỢP hay KHÔNG PHÙ HỢP với SỰ SỐNG ĐỨC TIN mà mọi người TIN phải tuân giữ.

5.        SỰ SỐNG ĐỨC TIN giúp cho người TIN thoát khỏi mọi xiềng xích, mở mọi cửa thành thế gian, dẫn người TIN vào cuộc sống BÌNH AN như chúng ta thấy trong biến cố thiên thần giải thoát cho Phêrô và cho Phaolô “đã thoát được khỏi miệng sư tử”.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ C