LỄ TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MẸ 2022

Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay Năm chẵn

1.        Tiên tri Isaia loan báo này một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”, lời loan báo về một TRINH NỮ sẽ thụ thai chắc chắn rằng là lời tiên báo về Đức Maria mà hôm nay chúng ta kính nhớ. Tuy nhiên trọng tâm của lời tiên tri là về “con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. Thực ra, ngay từ khi tạo dựng con người “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình” thì Ngài đã ở cùng họ. Nhưng vì con người lại xóa bỏ HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA nơi mình khi phạm tội kiêu ngạo không VÂNG LỜI Thiên Chúa, nên đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, nơi Thiên Chúa thường đi dạo với nguyên tổ. Riêng với Đức Maria Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ khỏi tội nguyên tổ nên Sứ Thần Gabriel khi đến với Mẹ đã chào Mẹ “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà”, Mẹ chính là CON NGƯỜI theo HÌNH ẢNH CỦA THIÊN CHÚA mà Thiên Chúa muốn khi tạo thành.

2.        Vua Akhaz thời tiên tri Isaia theo sử liệu Kinh Thánh giống hầu hết các vua và dân Israel đều là những kẻ luôn “làm phiền lòng Thiên Chúa” bởi chạy theo lối sống của những dân tộc không biết và không nhận Thiên Chúa, không VÂNG PHỤC Lề Luật và Huấn Lệnh của Chúa. Hậu quả là Dân Chúa bị phân tán, bị xâu xé thành nô lệ cho ngoại bang, vì không còn là một DÂN HIỆP HÀNH TRONG LỀ LUẬT VÀ HUẤN LỆNH CỦA CHÚA.

3.        Để tái tạo một NHÂN LOẠI đúng theo điều Thiên Chúa đã tạo dựng ban đầu. Thiên Chúa cũng bắt đầu bằng hình thành MỘT GIA ĐÌNH MỚI luôn có Thiên-Chúa-ở-cùng, khi sai Sứ Thần Gabriel đến với Đức Trinh Nữ Maria khiến Mẹ phải từ bỏ mọi suy nghĩ của bản thân mà đón nhận ĐẤNG EMMANUEL THIÊN-CHÚA-Ở-CÙNG, bằng lời XIN VÂNG hoàn toàn khác biệt với nguyên tổ. Và rồi Thiên Chúa cũng chọn Giuse làm đầu gia đình mới của Chúa và của NHÂN LOẠI MỚI cũng là người luôn “làm như sứ thần Chúa dạy”, và còn nói gì đến NGƯỜI CON DUY NHẤT của GIA ĐÌNH MỚI này, Đức Giêsu Kitô. Thư Do Thái đã nói về NGƯỜI CON này bằng những lời “Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa”. Vẫn là tiếng XIN VÂNG đã ràng buộc mọi thành viên Gia Đình trong cuộc sống : cùng nhau tiến bước trong nỗ lực THI HÀNH THÁNH Ý CHÚA.

4.        Từ Gia Đình Thánh một DÂN MỚI được sinh ra dưới chân THÁNH GIÁ để HỌC VÂNG PHỤC VÀ VÂNG PHỤC CHO ĐẾN CHẾT, chính là GIÁO HỘI chúng ta hôm nay. Chỉ là hướng về một HỘI THÁNH HIỆP HÀNH khi cùng nhau tiến bước trên CON ĐƯỜNG XIN VÂNG với tất cả NIỀM TIN VÀ LÒNG YÊU MẾN Thánh Ý Thiên Chúa. Thánh Ý đó ngay từ những lời đầu tiên thư Do Thái đã viết “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử”. Lời Chúa Giêsu, là Lời của Chúa Cha, Người đã ban hết cho các môn đệ. Các Tông Đồ đã ghi chép lại trong toàn bộ Kinh Thánh Tân Ước và được Thánh Truyền gìn giữ và loan báo cho DÂN MỚI cho đến ngày Người lại đến. Sự không VÂNG PHỤC HUẤN QUYỀN của Hội Thánh chính là không HIỆP HÀNH và còn là PHÂN TÁN SỰ DUY NHẤT của Hội Thánh.

5.        Chúng ta cần nghe lại lời cảnh báo của Thánh Gioan Tông đồ trong thư thứ nhất của người “Hỡi anh em là những người con thơ bé... anh em đã nghe biết là tên Phản Ki-tô sẽ đến; thế mà giờ đây nhiều tên Phản Ki-tô đã xuất hiện. Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, nhưng không phải là người của chúng ta; vì nếu là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta.” Đặc tính căn bản của chúng là KHÔNG VÂNG PHỤC.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C