Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng Năm lẻ

ĐỨC TRINH NỮ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

 

Có rất nhiều điều trong Lời Chúa của Thánh Lễ hôm nay liên quan đến căn tính và phẩm giá của mỗi con người trên thế gian này.

1.        Trước hết căn tính và phẩm giá của con người đã được trình bày trong bài sách Sáng Thế : “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ”. Sự Sống của con người chính là hơi thở của Thiên Chúa thổi vào xác đất “ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.” Thế nhưng chính con người đã đánh mất căn tính và phẩm giá ban đầu của mình do không tuân giữ lệnh truyền của Chúa, nghe theo sự lừa dối của satan, trở thành những kẻ trần truồng, sợ hãi không dám gặp Thiên Chúa. Nhưng dưới con mắt Thiên Chúa thì SỰ SỐNG của con người vẫn mang HÌNH ẢNH CỦA NGƯỜI, nên Ngài dự liệu sẽ cho MIÊU DUỆ của họ một MIÊU DUỆ CÓ SỰ SỐNG TOÀN VẸN của Ngài “đạp nát đầu” satan.

2.        Người MIÊU DUỆ theo lời hứa không thể do máu huyết tội lỗi, nên Thiên Chúa lại phải làm như một cuộc TẠO DỰNG MỘT CON NGƯỜI MỚI khi gìn giữ Đức Maria, NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA LỜI HỨA được ƠN VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, và cho Mẹ được thụ thai bởi QUYỀN NĂNG CHÚA THÁNH THẦN. Vì thế khi đến gặp Mẹ sứ thần Gabriel đã phải chào Mẹ “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ”, để NGƯỜI CON CỦA MẸ “được gọi là Con Đấng Tối Cao”. Đức Giêsu Kitô là người thật mang căn tính và phẩm giá của một con người đúng theo lòng mong ước của Thiên Chúa. Căn tính và phẩm giá của NGƯỜI CON THIÊN CHÚA.

3.        Theo thánh Phaolô thì đó cũng chính là căn tính và phẩm giá của mỗi người chúng ta mà Thiên Chúa “đã kén chọn chúng ta trong Đức Kitô từ trước khi tạo thành vũ trụ, hầu cho chúng ta được thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Người”. Nhưng căn tính và phẩm giá đó, chúng ta cũng như nguyên tổ của mình thường luôn có một vọng tưởng “sẽ nên như những vị thần”, khi muốn tự mình làm ra căn tính và phẩm giá cho mình. Cho dù Thiên Chúa cũng luôn “chúc phúc cho chúng ta bằng mọi phúc lộc thiêng liêng ở trên trời trong Đức Kitô” nhưng chúng ta khác với Mẹ Maria, và cũng khác với NGƯỜI CON CỦA MẸ. Mẹ luôn nói với Thiên Chúa “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền” và Con Mẹ cũng thưa với Chúa Cha “Này Con xin đến thi hành Ý Cha”, và trong kiếp phàm nhân “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”. Còn chúng ta là loài bất phục tùng Thiên Chúa.

4.        Ngày lễ hôm nay muốn nói với chúng ta rằng CĂN TÍNH VÀ PHẨM GIÁ là người của chúng ta vô cùng cao quý, nhưng để giữ được sự cao quý đó, chúng ta hãy cùng Mẹ biết XIN VÂNG ĐỂ NÊN MỘT VỚI ĐỨC KITÔ CON CỦA MẸ là HÌNH ẢNH MUÔN ĐỜI CỦA THIÊN CHÚA.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 

 

.


GỢI Ý GIẢNG LỄ C