Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay 2022

 

Lời Chúa trong Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay đề cập tới hai vấn đề luôn mang tính hiện thực : đó là việc “Dân được chọn tuyên xưng đức tin” và “chịu cám dỗ”, và bằng cách nào để đời sống Dân Chúa được BÌNH AN VÀ ĐƯỢC CỨU ĐỘ.

1.        Trước hết như bài sách Đệ Nhị Luật cho thấy Dân Chúa từ đầu chỉ là một số ít người con cháu của Abram sống nghề du mục, và rồi trong lịch sử phát triển không ít lần bị “ngược đãi, hành hạ và bị bắt làm việc nặng nhọc”. Đời sống Dân Chúa luôn có sự song hành giữa HỒNG ÂN CHÚA và THỬ THÁCH.

Cuộc sống của chính Đức Giêsu là HÌNH ẢNH TRUNG THỰC VÀ TUYỆT VỜI của con người và của DÂN CHÚA : nơi Người vừa là NGƯỜI vừa là THIÊN CHÚA.

là NGƯỜI nên luôn phải trải qua THỬ THÁCH mà việc “Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa, và chịu cám dỗ là điển hình. Và trải dài lịch sử làm người của Người thử thách và cám dỗ luôn đeo đẳng cho đến tận Núi Sọ, khiến Người phải thốt lên “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”. Dân Chúa hôm nay cũng đang phải oằn mình trước biết bao THỬ THÁCH : nhà thờ bị xâm phạm, bị tiêu hủy; các tượng thánh bị đập phá; các mục tử bị phỉ báng, tù đầy, và bị giết; các cử hành Phụng Vụ, nhất là Phụng Vụ Thánh Thể bị ngăn cấm, bị phá rối…biết bao luật lệ thánh bị phỉ báng và loại bỏ…

2.        Giữa mọi thử thách và cám dỗ ngay trong lòng Dân Chúa ở mọi thời đều có những thành phần thỏa hiệp với thế gian lôi kéo không chỉ là một ít cá nhân mà là cả một tập thể đông đảo đứng lên chống lại và xé nát Thân Thể Mầu Nhiệm của Đức Kitô hình thành những bè rối lớn nhỏ. Ngay trong phạm vi nhỏ bé địa phương này đã chẳng có những nhóm “SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI, NHÓM TRỪ QUỶ BẢO LỘC…” đó sao. Và trên bình diện toàn cầu lại chẳng xuất hiện những CÔNG NGHỊ của cả một miền đang có xu hướng tách lìa khỏi GIÁO HỘI DUY NHẤT đó sao?.

3.        Từ thời Đệ Nhị Luật cho tới hôm nay Dân Chúa luôn Ý THỨC mình là “Dân được chọn tuyên xưng đức tin”. Thời Cựu Ước đó là TIN “Chúa đã dùng bàn tay mạnh, cánh tay hùng, dùng những biến cố khủng khiếp và những dấu lạ phi thường mà dẫn chúng con” và do đó Dân Chúa đã “dâng tiến Chúa những của đầu mùa, hoa màu ruộng đất mà Chúa đã ban” cùng với việc “sấp mình trước tôn nhan Người”. Và Dân Mới trong thời Tân Ước không quên lời dạy của thánh Phaolô “nếu miệng ngươi tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được rỗi”. Lời tuyên xưng này không thể tách rời với sự đón nhận một THỰC TẠI MỚI “không có sự phân biệt người Do-thái và Hy-lạp: Vì là cùng một Chúa của mọi người, Ngài rộng rãi đối với tất cả mọi người khẩn xin cùng Ngài”, THỰC TẠI CỦA HIỆP THÔNG VÀ DUY NHẤT của cùng một THÂN THỂ. Chính Đức Giêsu khi dùng LỜI KINH THÁNH để chiến thắng mọi THỬ THÁCH VÀ CÁM DỖ đã chỉ cho DÂN MỚI đâu là ĐƯỜNG, là SỰ THẬT, và là SỰ SỐNG. Vì đó là LỜI THIÊN CHÚA mà chính Người trong tư cách là NGÔI LỜI THÀNH XÁC PHÀM đã học VÂNG PHỤC để HOÀN TẤT.

4.        Để tiến tới một GIÁO HỘI HIỆP HÀNH : Hiệp thông-Tham Gia-Sứ Vụ điều cần thiết phải đặt cuộc sống của mình dưới ÁNH SÁNG VÀ MUỐI của LỜI CHÚA. Vậy hãy xem chúng ta, Gia Đình chúng ta có CUỐN KINH THÁNH trong tay và trong Gia Đình chưa, và đã XỬ DỤNG LỜI CHÚA trong cuộc sống thế nào?

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ C