Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay 2022

 

Lời Chúa hôm nay tất cả đều nói tới SỰ BIẾN ĐỔI số phận của một con người thật rõ ràng :

1.        Trước hết là SỰ BIẾN ĐỔI SỐ PHẬN CỦA ABRAHAM. Abraham khi được gọi đã trên 90 tuổi và vẫn không có con. Biến đổi xảy ra cho đời ông khi ông “tin vào Thiên Chúa, và vì đó ông được công chính”. Và “trong ngày đó, Chúa đã thiết lập giao ước với Abram” khi hứa cho “miêu duệ của ông sẽ đông đảo như” sao trên trời.

2.        Với Phaolô SỰ BIẾN ĐỔI SỐ PHẬN dã xảy ra trên đường Damas, từ một người hăng say bắt bớ Hội Thánh Chúa, trở thành người môn đệ kiên trung của Chúa và miệt mài xây dựng Hội Thánh nơi Dân Ngoại, cũng vì Ông đã tin Đức Giêsu “sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của Người”.

3.        Với ba môn đệ trụ cột của Đức Giêsu hôm nay được chứng kiến “diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng”, nhưng đó chỉ là BIẾN ĐỔI DIỆN MẠO của Người. SỰ BIẾN ĐỔI SỐ PHẬN đích thật của Người như Môsê và Elia đã nói sẽ chỉ diễn ra trong “sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem”. Và các môn đệ chỉ có thể chứng thực SỰ BIẾN ĐỔI ấy khi các ông thi hành điều Thiên Chúa phán “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Và khi ĐÓN NHẬN SỰ BIẾN ĐỔI ẤY các ông cũng sẽ được biến đổi. Nhưng như thánh Phaolô than thở “giờ đây tôi đau lòng ứa lệ mà nói lại, có nhiều người sống thù nghịch với thập giá Đức Kitô.

4.        BIẾN ĐỔI dù TIN hay KHÔNG vẫn là một thực tại xảy ra trong cuộc đời một con người, một xã hội, một dân tộc. Chúng ta không còn tìm thấy con người của mình, xã hội và dân tộc mình cách đây vài chục năm trước. Mọi sự ĐÃ BIẾN ĐỔI. Vấn đề là nếu “Chung cuộc biến đổi là hư vong, là cái bụng, và trong những điều ô nhục; và chỉ là những cái trên cõi đời này” khi chúng ta “sống thù nghịch với thập giá Đức Kitô”. Hôm nay ngày 13 trong tháng chúng ta có thể nghĩ đến SỰ BIẾN ĐỔI SỐ PHẬN từ là “là TÔI TÁ” thấp hèn đã trở thành “MẸ THIÊN CHÚA”, sự BIẾN ĐỔI đã xảy ra ngay trong thân xác Mẹ : mãi là TRINH NỮ dù mang thai và sinh hạ Đức Giêsu nhưng chỉ đạt tới tuyệt đỉnh VINH HIỂN khi Mẹ từng bước phải theo CON MÌNH cho đến tận THÁNH GIÁ với lời XIN VÂNG thốt lên từ NIỀM TIN VÀ LÒNG YÊU MẾN.

5.        Điều cốt lõi của BIẾN ĐỔI SỐ PHẬN nơi Đức Maria, và các Tông Đồ không chỉ đơn thuần là TIN VÀ YÊU MẾN THIÊN CHÚA, nhưng còn là HIẾN TRỌN ĐỜI MÌNH cho SỨ VỤ cho CÔNG TRÌNH CỨU ĐỘ toàn thế giới của Thiên Chúa. Và sự BIẾN ĐỔI này không diễn ra trong một giây lát, mà như Đức Mẹ đó là một hành trình suốt cuộc đời : từ việc đi thăm viếng Bà Isave, rời bỏ Nazareth về Belem, từ Belem qua Ai Cập, và luôn có một tương quan không dễ dàng với tha nhân dù trong một tiệc cưới, hay trong hành trình rao giảng của Con…mỗi bước đi trong đời phải là một lời XIN VÂNG. Chúng ta cũng thấy như vậy nơi các Tông Đồ trên hành trình Loan Báo Tin Mừng, để rồi cuối cùng vẫn là phải đến cuộc TỬ VÌ ĐẠO vì Tin Mừng.

6.        Nếu muốn HIỆP HÀNH với Giáo Hội chúng ta cũng phải cùng nhau THI HÀNH SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG như Mẹ và như các Tông Đồ.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C