Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay 2022

 

Lời Chúa trong Thánh Lễ Chúa Nhật hôm nay có thể giúp chúng ta có những nhận định về những gì đang xẩy ra trước mắt chúng ta.

1.        Có thể cho dù khác biệt nhưng điều Thiên Chúa nói với Môsê Ta đã thấy dân Ta phải khổ cực ở Ai-cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than kẻ đốc công áp bức. Ta biết nỗi đau khổ của chúng”. Hay như những gì đang xẩy ra thời Chúa Giêsu “quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh” hoặc “như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết”. Hoàn cảnh thế giới cũng như ngay tại quê hương Việt Nam đang trải qua : dịch bệnh, chiến tranh, mất rừng, mất biển, mất công ăn việc làm…tất cả đều đã được Thiên Chúa nghe và nhận biết. Về nhận định của con người thì cho rằng chỉ vì người ta “chiều theo những dục vọng xấu xa” như Thánh Phaolô nói, hoặc họ nói đến tai Chúa họ “là những người tội lỗi”, còn mình thì vô tội, trong khi Chúa lại bảo “nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”. Chúa nghe và thấy những đau khổ, những áp bức bất công Dân phải chịu, nhưng Chúa cũng đã thấy “không phải phần đông trong họ đã sống đẹp lòng Chúa, vì họ đã bị gục ngã trong hoang địa” và không một ai trong số hơn 600 ngàn người ra khỏi Ai Cập đã được vào Hứa Địa kể cả Môsê và Aaron chỉ vì những nghi ngờ làm DANH CHÚA bị xúc phạm. Chính Chúa cũng nói “các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế.

2.        Vì vậy Chúa đòi hỏi Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy” và tiếp theo Thánh Phaolo Tông Đồ cũng dạy “Bao nhiêu sự kiện đó nêu gương cho chúng ta, để chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như những người đó đã chiều theo. Anh em đừng lẩm bẩm kêu trách như một số người trong bọn họ đã làm, và đã vong mạng bởi tay một sứ thần huỷ diệt”. Trong thực tế khi chúng ta sống trong tình trạng tội lỗi, đó là thời gian Thiên Chúa khoan giãn cho chúng ta : “để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi”. Thời gian khoan giãn là thời gian hôm nay của tất cả chúng ta cho chúng ta hoán cải và làm việc lành phúc đức, cũng là THỜI GIAN CỦA ÂN SỦNG.

3.        Cùng với Thánh Vịnh đáp ca chúng ta được mời gọi “Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người.” Vì “Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân.”. Nếu chúng ta không nhận ra thời gian đang sống là THỜI GIAN CỦA ÂN SỦNG, thì chúng ta sẽ bị tất cả những sự kiện bên ngoài đè bẹp trong kêu trách và oán than. Giáo Hội trong suốt MÙA CHAY nhắc nhở chúng ta ĐÂY LÀ THỜI GIAN CỨU ĐỘ cũng có nghĩa là THỜI GIAN phải HOÁN CẢI để được BÌNH AN-HẠNH PHÚC.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ C