Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay 2022

 

Mùa chay là mùa sám hối, tuy nhiên Lời Chúa hôm nay chỉ cho chúng ta thấy muốn có sự sám hối chân thành, thì cần nhận và tin Thiên Chúa là Đấng THƯƠNG XÓT và NHÂN HẬU đối với bản thân chúng ta.

1.        Người con thứ đã bỏ nhà ra đi là vì anh nghĩ điều quan trọng cho cuộc đời của anh không phải là TÌNH THƯƠNG của cha mà là “PHẦN GIA TÀI” của anh nên anh đã xin “'Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con”. Phần chúng ta tuy được Thiên Chúa đã ban cho nhiều tài năng, nhiều cơ hội đủ đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình, nên đã đem hết tâm trí và khả năng để tiếp tục phát triển PHẦN GIA TÀI đó, mà không còn quan tâm để nương tựa vào TÌNH YÊU của Chúa. Thậm chí nhiều khi chúng ta giống như các biệt phái và luật sỹ còn lẩm bẩm kêu trách “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng”. Cũng có khi chúng ta lại giống người con cả đã trách cha mình “'Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàng điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó”. Tất cả cũng đã không nhận thấy TÌNH YÊU VÀ LÒNG NHÂN HẬU của Cha mới là lẽ sống hạnh phúc.

2.        Ông Giosuê đã được Chúa cho thấy Ngài là ai khi nói với ông “Hôm nay, Ta đã cất sự dơ nhớp của Ai-cập khỏi các ngươi!”, và Giosuê đã cử hành Lễ Vượt Qua cùng con cái Israel để nhớ lại TÌNH THƯƠNG của Chúa. Thánh Phaolô cũng nhấn mạnh “Thiên Chúa là Đấng giao hoà thế gian với chính mình Người trong Đức Kitô, nên không kể chi đến tội lỗi của loài người”. Từ đó phải nói rằng chúng ta chỉ biết Thiên Chúa là ĐẤNG THƯƠNG XÓT VÀ THA THỨ. Nhờ đó chúng ta mới có thể sám hối và mời gọi anh chị em của mình “Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ”.

3.        Người con thứ chính khi bắt đầu cảm thấy túng thiếu…” và thậm chí “muốn ăn những đồ cặn bã heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho”, khi đó nó mới nhận ra “'Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói”, và anh “muốn ra đi trở về với cha”. TÌNH YÊU VÀ LÒNG NHÂN HẬU của Cha là lẽ sống của ngay cả các gia nhân phương chi của CON CÁI. Chúng ta sẽ không thể ra đi và về với Chúa nếu không nhận ra TÌNH THƯƠNG VÀ LÒNG NHÂN HẬU của Chúa nhờ ĐỨC KITÔ “Đấng không hề biết tội, thì Thiên Chúa làm nên thân tội vì chúng ta”.

4.        Từ xác tín ấy, nói về sứ vụ của bản thân và của Giáo Hội thánh Phaolô nhấn mạnh đến SỨ VỤ CHÍNH YẾU này Thiên Chúa đã “đặt lên môi miệng chúng tôi LỜI GIAO HÒA. Nên chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như chính Chúa dùng chúng tôi mà khuyên bảo”. SỨ VỤ GIAO HÒA không phải chỉ là thái độ LẮNG NGHE HAY ĐỐI THOẠI, mà là cùng nhau LẮNG NGHE VÀ ĐỐI THOẠI với Đức Kitô, để trong Người mỗi người gặp được TÌNH YÊU THƯƠNG XÓT VÀ THA THỨ của Thiên Chúa.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C