LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Chúa Nhật Tuần I Mùa Thường Niên 2022

 

Isaia loan báo về NGƯỜI TÔI TỚ Chúa chọn và gọi sinh vào đời để trở nên “giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm”, thánh Phêrô đã làm chứng về NGƯỜI TÔI TỚ đó đã đến trong bài giảng trong nhà Cornelio “Thiên Chúa đã sai Lời Người đến cùng con cái Israel, loan tin bình an, nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài”. Và Phêrô nhắc lại biến cố chính ông đã chứng kiến là “Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với Người”.

Cho dù là NGƯỜI thật, nhưng NGƯỜI MÃI MÃI là NGÔI HAI THIÊN CHÚA, Đấng nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, nhưng lại có cuộc sống của NGƯỜI TÔI TỚ. Người đã phải lãnh nhận PHÉP RỬA của Gioan để chứng thực Người đã mang lấy tất cả thân phận của loài người tội lỗi trong THÂN THỂ NGƯỜI, THÂN THỂ HIẾN TẾ vì GIAO ƯỚC MỚI của dân và làm cho cuộc sống Người trở thành ÁNH SÁNG cho muôn dân.

Đây là GIAO ƯỚC làm cho THÁNH THẦN CỦA THIÊN CHÚA TÌNH YÊU biến đổi nhân tính tội lỗi của loài người trở nên NHÂN TÍNH ĐƯỢC XỨC DẦU THẦN LINH và được tấn phong làm con Thiên Chúa hầu có thể “loan tin bình an … và ban bố ơn lành”.

Khi chúng ta lãnh nhận từ Đức Giêsu Phép Rửa “trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!” chính là lúc nhờ GIAO ƯỚC Người đã thiết lập, chúng ta cũng được Chúa Cha nói với chúng ta “Con là Con yêu dấu của Cha…hôm nay Cha sinh ra con”, nhưng vì mãi mãi Chúa Giêsu là NGƯỜI CON DUY NHẤT CỦA CHÚA CHA, nên trong PHÉP RỬA chúng ta được Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta nên MỘT với Đức Giêsu và được làm con Thiên Chúa trong NGƯỜI.

Dù được là con, nhưng chỉ khi nào cũng như và trong Đức Giêsu chúng ta sống cuộc sống là NGƯỜI TÔI TỚ của Người, trong GIAO ƯỚC TÌNH YÊU Người thiết lập, khi đó chúng ta mới được nghe Lời Chúa Cha nói với chúng ta “Con đẹp lòng Cha”.

Nói cách khác dễ hiểu hơn đó là CÙNG NHAU TIẾN BƯỚC trong HỘI THÁNH HIỆP HÀNH : hiệp thông – tham gia – sứ vụ chúng ta mới thực sự ở trong GIAO ƯỚC VÀ ÁNH SÁNG của Chúa Giêsu để là Con Thiên Chúa trong Người.

Vì vậy từ trong gia đình ra tới ngoài xã hội nếu chúng ta “không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói” và “trung thành đem lại lẽ công bình” trong TÌNH YÊU, mà “loan tin bình an” và “ban bố ơn lành” cho mọi người dù họ là ai, khi đó chúng ta mới thực sự sống đời sống là người con Thiên Chúa.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C