Lễ Phục Sinh 2022

 

Thánh Phêrô đã nói về SỨ VỤ TÔNG ĐỒ bằng những lời người Kitô hữu cần phải suy nghĩ “chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước, chính chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại. Và Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính Người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết”.

1.         Cũng như các Tông Đồ người Kitô hữu cũng đã được Thiên Chúa tuyển chọn cho SỨ VỤ loan báo TIN MỪNG PHỤC SINH khi ban cho họ Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức nhân danh Đức Giêsu. Nhờ lãnh nhận các Bí Tích ấy tất cả đều lại được “ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại” nơi BÀN TIỆC THÁNH THỂ, để họ thực sự là NHÂN CHỨNG CHO SỰ SỐNG MỚI : SỰ SỐNG TRONG ĐỨC KITÔ PHỤC SINH. Chúng ta có thể thấy ƠN GỌI VÀ SỨ VỤ ấy được chính Chúa trao trước tiên không phải cho các Tông Đồ mà là cho Bà Maria Magdalena khi dạy bà về báo tin cho các môn đệ “Tôi đã thấy mồ Đức Kitô đang sống và vinh quang của Đấng Phục Sinh, thấy các thiên thần làm chứng, thấy khăn liệm và y phục. Đức Kitô là hy vọng của tôi đã phục sinh”.

2.        Việc trải nghiệm đích thân được ăn uống với Người và nhận biết Đức Kitô là hy vọng của tôi” chính là nền tảng và động lực để có thể loan báo TIN MỪNG PHỤC SINH cách đáng tin. Chúng ta chắc còn nhớ đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca tường thuật việc hai môn đệ trên đường Emmaus “Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người” khiến hai ông vội vã quay lại Giêrusalem để báo tin cho các môn đệ. Do đó dù là Linh Mục thừa tác như chúng tôi, hay chỉ có chức linh mục cộng đồng như anh chị em, nếu không có trải nghiệm nơi Bữa Tiệc của Chúa để con tim mình được biến đổi, chúng ta đều không thể thi hành Ơn Gọi và Sứ Vụ của mình.

3.        Điều chúng ta cần chứng nghiệm khi ăn uống với Người là nơi bản thân chúng ta cũng đang diễn ra sự “Sống và chết hai bên song đấu cách diệu kỳ, tướng lãnh sự sống đã chết đi, nhưng vẫn sống mà cai trị”. Đấng Phục Sinh vì YÊU đang tái lập lại SỰ CHẾT VÀ SỰ SỐNG của Người trong con người chúng ta để chúng ta có thể là CHỨNG NHÂN CỦA SỰ SỐNG LẠI.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ C