CHÚA NHẬT 3 PS 2022

1.        Câu chuyện trong bài sách Công vụ các Tông Đô có thể nói là một bản tóm lược về đời sống của những ai muốn làm môn đệ Chúa Giêsu :

·                “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm”, Lời Thiên Chúa theo thư Do Thái “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.” Và chính Chúa Giêsu lại trao Lời của Cha cho các môn đệ như Người đã thưa với Cha “Con đã truyền lại cho họ lời của Cha” và vì vậy mà như Người đã nói “Ai nghe các con là nghe Thầy, và ai từ chối các con là từ chối Thầy; mà ai từ chối Thầy là từ chối Đấng đã sai Thầy”. (x.Lc 10,16)”.

·                Lời không những được nói mà còn đã thành xác phàm là Đức Giêsu, Đấng “đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi; nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người trỗi dậy” và “nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Đấng Cứu Độ”, và đó chính là CỐT LÕI CỦA ĐỨC TIN.

·                Đối diện với ĐỨC TIN con người cũng phải chỗi dậy SÁM HỐI VÀ LÃNH NHẬN ƠN THA TỘI. Đó là việc làm căn bản của Đức Tin để LÀM CHỨNG CHO ĐỨC TIN.

·                Tất cả các môn đệ một khi TIN VÀ LÀM CHỨNG CHO ĐỨC TIN tất yếu sẽ “hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-su”.

2.        Không thể có ĐỨC TIN VÀ LÀM CHỨNG CHO ĐỨC TIN nếu không có LÒNG MẾN đối với Người. Cũng như tình yêu nam nữ, tình yêu vợ chồng, tình yêu cha mẹ-con cái nhất thiết đòi hỏi sự GẶP GỠ, sự TRAO BAN. Chúa Giêsu khi còn sống đã để các môn đệ đến chung sống với Người, đến nỗi các ông đều có thể nói như Gioan “Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe,
điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống.” Ngay cả khi để làm vững chắc lòng TIN VÀ LÒNG MẾN Người, mà sau khi sống lại, Chúa luôn đến gặp gỡ, ăn uống và cho các ông đụng chạm đến Người, để LÒNG MẾN của các ông đối với Người được kiên định và mạnh mẽ, khiến các ông có thể nói như Phêrô “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy”. Do đó người Kitô hôm nay cũng không thể có LÒNG TIN VÀ LÒNG MẾN Chúa Giêsu, nếu họ “không ăn Thịt và uống Máu Người” không đến để đụng chạm tới “Lòng Thương Xót của Người” nơi Tòa Hòa Giải…

3.        LÒNG TIN VÀ LÒNG MẾN CHÚA được biểu lộ cách rất đặc trưng mà toàn bộ sách Công Vụ Các Tông Đồ luôn mô tả như trong đoạn sách chúng ta vừa nghe đến 2 chữ “chúng tôi”. Phải, lòng tin và lòng mến không có tính cá nhân riêng lẻ, như là của “chúng tôi”, một lòng tin và lòng mến đòi hỏi điều mà Thương Hội Đồng Giám Mục Thế Giới đang nói tới đó là “MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH” phản chiếu điều sách Công Vụ diễn tả “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng… Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung… Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ.”. Tháng năm này là thời gian cuối cùng của mỗi giáo xứ cùng suy nghĩ và có những chia sẻ kinh nghiệm của bản thân về tính đặc trưng này “là CÙNG NHAU TIẾN BƯỚC” hướng tới cùng nhau HIỆP THÔNG, THAM GIA, VÀ SỨ VỤ.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C