CHÚA NHẬT 4 PS 2022

CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU

 

1.        Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất. Khi Chúa tuyển chọn chúng ta qua Bí Tích Rửa Tội Người cũng muốn chúng ta là “MUỐI MEN” là “ÁNH SÁNG” cho thế gian. Công Đồng Vaticanô 2 đã mở đầu Hiến Chế Tín Lý về Hội Thánh đã khẳng định “Ánh sáng muôn dân chính là Chúa Kitô, nên Thánh Công Ðồng đang nhóm họp trong Chúa Thánh Thần hết lòng mong ước soi dẫn mọi người bằng ánh sáng của Chúa phản chiếu trên dung nhan Giáo Hội, bằng việc rao truyền Phúc Âm cho mọi tạo vật (x. Mc 16,15).” Ngay từ lúc Giáo Hội được hình thành tại Giêrusalem, cho dù bị bách hại, nhưng cũng như Phaolô và Barnaba đã khẳng định Ơn Gọi khi tuyên bố “47Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này: Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất”.

2.        Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến trần gian với SỨ VỤ là MỤC TỬ chăn dắt ĐÀN CHIÊN của Chúa, và Người cũng SAI CÁC MÔN ĐỆ tiếp tục đi tìm và chăn nuôi đàn chiên của Chúa để “không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay” Người. Với các Tông Đồ, các Giám Mục, các Linh Mục, và các Phó Tế nhờ Bí Tích Truyền Chức các Ngài thi hành SỨ VỤ MỤC TỬ nhân danh Chúa Giêsu và nhớ đến Ngài “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Nhưng người Kitô hữu cũng lãnh nhận chức TƯ TẾ VƯƠNG GIẢ nhờ các Bí Tích Rửa Tội, Thêm Sức, và cách đặc biệt Bí Tích Hôn Phối hay Lời Khấn Dòng đều được tham gia vào SỨ VỤ MỤC TỬ theo cách thức riêng của mình.

3.        Nói về việc thi hành SỨ VỤ MỤC TỬ Chúa Giêsu chỉ bằng mấy lời vắn gọn đã nêu lên những điểm trọng tâm cần mọi người tham gia SỨ VỤ này suy nghĩ :

·                “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi”, phải loan báo LỜI CHÚA.

·                “tôi biết chúng”, từ “biết” trong Kinh Thánh không chỉ là sự hiểu biết của trí khôn, mà còn bao gồm sự gắn bó của con tim và sự kết hợp nên một. Vì MỤC TỬ biết chiên như vậy nên “chúng theo”.

·                Đặc biệt dù làm gì người MỤC TỬ không ngoài mục đích “ban cho chúng sự sống đời đời”. Muốn thế phải tỉnh thức để gìn giữ đàn chiên, dù bé là một gia đình, không chiên nào “phải diệt vong” và “không ai cướp được chúng khỏi tay” Chúa.

Về những điều này, trong thời đại chúng ta, các bậc cha mẹ hay những người thay mặt cha mẹ cần thấy và hiểu rõ con cái của họ không có thời gian để nghe Lời Chúa, không có thời gian đi theo, và SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI đã bị chôn vùi giữa bao tiếng nói của thế gian.

4.        Với các bậc Cha Mẹ có một lời của Chúa trong bài Tin Mừng muốn nói với họ “Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha”. Chính Chúa Cha qua Đức Giêsu nhờ BÍ TÍCH HÔN PHỐI luôn luôn làm sống lại trong đời sống hôn nhân của họ SỨC MẠNH TÌNH YÊU CỦA CHÚA, Tình Yêu đã Tạo Dựng SỰ SỐNG và Tái Tạo nó cách lạ lùng hơn. Chính TÌNH YÊU mà Bí Tích Hôn Phối ban cho đôi bạn là ÁNH SÁNG, LÀ MUỐI MEN để con cái họ được gìn giữ trong SỰ SỐNG THẬT CỦA CHÚA.

5.        Cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu tuy nhắm tới các ơn gọi tu trì mà mỗi ngày mỗi thiếu, nhưng cũng cầu nguyện cho ơn gọi HÔN NHÂN, vì càng ngày càng thấy sống ƠN GỌI này càng khó : nên nhiều vụ ly dị, nhiều vụ bạo lực trong gia đình.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C