Chúa Nhật Tuần 6 PS 2022

 

 

1.        Chúng ta chỉ còn một tuần để thi hành tiến trình THƯỢNG HỘI ĐỒNG cấp Giáo Xứ, trong muôn vấn đề đã đặt ra cho chúng ta có một vấn đề mà bài sách Khải Huyền vừa diễn tả là “thành thánh Giêrusalem từ trời là đích tới của thành thánh lữ hành tại trần gian, trong đó có Giáo Xứ chúng ta, có Giáo họ, và gia đình của chúng ta mà “Tường thành xây trên mười hai móng có khắc tên mười hai tông đồ của Con Chiên”. Vậy thì Gia Đình, Giáo Họ, Giáo Xứ chúng ta được xây dựng trên nền móng nào?

a.        Trước hết là TRÁCH NHIỆM của người thợ xây, là linh mục, là tu sỹ, là cha mẹ, là giáo lý viên-huynh trưởng tất cả các Ngài có “khắc tên mười hai tông đồ của Con Chiên” trên nền móng nhà Chúa trong lời, trong cách sống khi các ngài sống giữa đàn chiên Chúa ủy thác?

b.        Và đến TRÁCH NHIỆM của từng con chiên có lắng nghe và phân định cuộc sống của mình có dấu ấn của mười hai Tông Đồ hay chỉ còn là dấu ấn của mọi tư tưởng thế tục?

2.        Dấu ấn của 12 Tông đồ chính là điều Chúa nói trong Bài Tin Mừng Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. Vậy thì Giáo Xứ, Giáo Họ, Gia Đình chúng ta có thực sự YÊU MẾN ĐỨC GIÊSU như thư các Tông Đồ vừa nói “là những người đã liều mạng sống mình vì danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”, hay chúng ta quá thờ ơ ít đến và đón nhận Chúa Giêsu để Người được lớn lên trong Giáo Xứ, Giáo Họ và Gia đình mình?

3.        Đấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con để các môn đệ có thể xây dựng Giáo Hội theo ý Chúa muốn là một Giáo Hội thiêng liêng, nghèo khó tách ra khỏi xã hội chính trị của thế tục. Nói như bài sách Khải Huyền thì đó là Giáo Hội có ĐỀN THỜ là “Thiên Chúa toàn năng và Con Chiên”, là Giáo Hội “không cần mặt trời, mặt trăng chiếu soi: vì đã có vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng nó, và đèn của nó chính là Con Chiên”. Chúng ta phải làm những gì để Gia Đình, Giáo Họ, Giáo Xứ để CON CHIÊN là ĐÈN là ĐỀN THỜ của Gia đình, Giáo Họ và Giáo Xứ chúng ta.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C