Lễ Vọng Phục Sinh 2022

 

1.        CÔNG BỐ TIN MỪNG PHỤC SINH của Chúa theo thánh Phaolô là công bố việc chúng ta “tự kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” vì “nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người, trong sự sống lại giống như vậy”. Đó cũng là Ý NGHĨA của mọi nghi thức đêm nay khi dẫn đến việc chúng ta lập lại lời hứa khi chịu phép Rửa Tội để xứng đang hiệp thông với Mình và Máu Người được dâng lên trong Thánh Lễ này.

2.        Tin Mừng Phục Sinh của Chúa bao gồm những ý niệm : cũng như Chúa là người thật đã được TẠO THÀNH là “hình ảnh Thiên Chúa” nhưng phải gánh lấy mọi tội lỗi của anh chị em mình, từ tội của Adam đến người cuối cùng, nhằm tiêu diệt gánh nặng của tội là SỰ CHẾT để đưa anh chị em mình đến SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. Nói cách khác đó là cuộc sống của MỘT NGƯỜI LUÔN PHẢI XUẤT HÀNH ra khỏi thế giới tội lỗi để về với ĐẤT HƯA TÌNH YÊU CHÚA dành sẵn cho họ. Đó chính là SỰ TRUNG TÍN của Chúa trong các GIAO ƯỚC Ngài đã ký với DÂN NGÀI mà các tiên tri đã loan báo. Nơi đất hứa của tình yêu Chúa, Chúa sẽ ban tặng cho Dân Chúa “quả tim mới, đặt giữa các ngươi một thần trí mới, cất khỏi xác các ngươi quả tim bằng đá và ban cho các ngươi quả tim bằng thịt. Ta đặt thần trí Ta giữa các ngươi” như Ezekiel loan báo, để họ “nhờ ánh sáng của Người mà tiến đến sự huy hoàng của Người”.

3.        Lời Sứ Thần nói với các phụ nữ “"Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết? Người không còn ở đây. Người đã sống lạikhông chỉ là nói về Đức Giêsu mà các bà cũng như chúng ta cũng phải hiểu Người đã Phục Sinh và đang hiện diện một cách mầu nhiệm giữa các bà và giữa chúng ta dù chúng ta không thấy Người. Cũng như Ông Saolê chỉ nhìn các tín hữu là những người phải chết trong thế giới của Ông mà không thấy giữa những người đã chết đó có ĐẤNG ĐÃ SỐNG LẠI nên chính Chúa phải nói cho Ông biết “Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ”. Hôm nay cũng thế Chúa Phục Sinh cũng đang sống trong từng con người chung quanh chúng ta. Và chúng ta chỉ có thể nói mình là KẺ TIN Chúa mỗi khi chúng ta bằng thái độ, lời nói và việc làm BIẾT KÍNH TRỌNG VÀ TÔN VINH Chúa đang tiếp tục TÁI TẠO cho anh chị em chúng ta từ thế giới của kẻ CHẾT vào SỰ SỐNG MỚI CỦA NGƯỜI.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C