NHÂM DẦN 2022

LỄ GIAO THỪA. Cầu Bình An Cho Năm Mới

Theo phong tục Việt Nam, trong đêm Giao Thừa, cả gia đình sum họp, con cái chúc tuổi cha mẹ, cha mẹ chúc lành và mừng tuổi mới cho con cái. Chớ gì Cha Mẹ dùng những lời của Chúa chúc lành cho con cái “Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!”,Chúc như thế là đặt con cái ... dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng.”. Như vậy Lời Chúa muốn nhắc nhở các bậc Cha Mẹ cũng như chúng ta rằng mọi CHÚC LÀNH trong quá khứ, hiện tại hay tương lai đều do Chúa mới thành hiện thực cho con cái và cho chúng ta, và chúng ta chỉ là chuyển giao CHÚC LÀNH của Chúa đến mọi người.

Chính vì thế mà Thánh Phaolô mới nói “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su”. Theo thánh Tông Đồ mọi CHÚC LÀNH của Thiên Chúa ban cho chúng ta đã hiện thực trong Đức Giêsu Kitô, đúng như Tin Mừng Gioan đã khẳng định “Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có”. Và cũng như trong Phụng Vụ ngay từ đầu Thánh Lễ linh mục thường chào anh chị em “Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh (chị) em”. Thiết nghĩ trong đêm Giao Thừa mỗi gia đình trong khi sum họp cũng cần TẠ ƠN THIÊN CHÚA về mọi hoàn cảnh gia đình đã trải qua trong năm cũ để giờ đây vẫn được bình an đón mừng NĂM MỚI.

Tuy nhiên có lẽ nhiều gia đình cảm thấy dường như một năm đã phải trải qua những khốn khổ, thì khi đón Giao Thừa hãy cùng nhau suy nghĩ dựa vào bài TIN MỪNG để nghiệm ra PHÚC LÀNH của Chúa mang những đặc tính hoàn toàn khác với những gì chúng ta mong đợi. Bởi vì mọi mối phúc của Chúa đều quy về mối phúc “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Những khốn khổ chúng ta gặp trong năm cũ chính là để chúng ta hiểu và đón nhận PHÚC LÀNH của Chúa. Bởi vì, mối phúc này chính CON MỘT NGƯỜI đã đón nhận, đã sống và đạt tới HẠNH PHÚC trọn vẹn ngày PHỤC SINH. Theo đó, sự khó nghèo trước hết là TỰ HỦY MÌNH, từ bỏ mọi vinh quang trần thế, để cuộc đời hoàn toàn tùy thuộc vào duy nhất TÌNH YÊU QUAN PHÒNG CỦA CHA. Từ sinh ra trong máng cỏ, đến chết trần trụi trên thập giá để HOÀN TẤT công trình của CHA. Nói và suy nghĩ theo thánh nữ Terexa là ao ước được thêm nhiều đau khổ để được nên một với Con Thiên Chúa mà Người yêu mến. Suy nghĩ như thế thì trong đêm giao thừa chúng ta phải tự hỏi chúng ta đã trải qua được bao nhiêu sự khốn khó với một khao khát được đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu.

Dẫu sao đi nữa có hai PHÚC LÀNH giúp mỗi gia đình được tràn đầy BÌNH AN và HẠNH PHÚC trong đêm Giao Thừa đó là “Phúc cho những ai hay thương xót người” và “Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa”, với hai mối phúc này mỗi thành viên gia đình hãy xem mình đã thương xót và sống thuận hòa với nhau chưa.

Và một khi chúng ta có thể ngay trong đêm Giao Thừa để sống tinh thần nghèo khó, thương xót người và sống hòa thuận với nhau, thì chắc chắn Chúa tha thứ tất cả, và CHÚC LÀNH cho cả gia đình. Trong tinh thần này giờ đây tôi thành thực sám hối về những gì trong năm tôi đã làm phiền Quý Cha, Quý Tu Sỹ và anh chị em, và cầu chúc mọi người trong NĂM MỚI luôn tràn đầy THÁNH THẦN TÌNH YÊU CỦA CHÚA GIÊSU để được HẠNH PHÚC.

 

MỒNG MỘT TẾT. Cầu Bình An Cho Năm Mới

LỄ TÂN NIÊN

 

Tôi xin mượn lời của Thánh Phaolô để cầu chúc mọi gia đình, mọi công đoàn MỘT NĂM MỚI tràn đầy “bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su”.

Chúng ta cũng cần hiểu về SỰ BÌNH AN chúng ta cầu xin và cầu chúc cho nhau là SỰ BÌNH AN Chúa Giêsu từng nói với các môn đệ trước khi Người đi vào cuộc khổ nạn “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian.” SỰ BÌNH AN mà qua bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe là SỰ BÌNH AN của NIỀM TIN Thiên Chúa là CHA nhân lành “biết rõ các con cần đến” những gì để sống, để ăn, để mặc “Người sẽ ban” cho nếu “Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người”.

Quả thực khi Thiên Chúa tạo dựng muôn loài trong đó có con người, Người đã “thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp!” Không chỉ là mọi sinh vật mà ngay cả con người cũng đã có sẵn mọi sự cho cuộc sống của mình, và con người chỉ có một công việc là thay Chúa quản trị muôn loài trong NIỀM VUI TẠO DỰNG của Thiên Chúa. Và chỉ khi con người lại đi tìm niềm vui ngoài NIỀM VUI CỦA CHÚA, con người mới đặt mình và đặt cả muôn loài vào cảnh “quằn quại rên xiết” để tìm kiếm của ăn và áo mặc. Chính vì thế Thánh Tông Đồ mới kêu gọi “anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa”. Vì chính NIỀM VUI CỦA CHÚA trong TRÁI TIM CỦA MỘT NGƯỜI CHA mới sẵn lòng cho đi tất cả để con cái được sống trong hạnh phúc và bình an. Và cũng chính NIỀM VUI CỦA CHÚA đã không thể nhắm mắt trước cảnh con cái Người phải sống trong sự nô lệ và tù đày bởi tội lỗi, nên đã SAI CON MỘT Người vào thế gian, để mở ra cho nhân loại CON ĐƯỜNG BÌNH AN thật, cũng chính là CON ĐƯỜNG ĐI TRONG NIỀM VUI CỦA THIÊN CHÚA, niềm vui của người Cha ôm đưa con hoang trở về, hay niềm vui của người mục tử đã tìm thấy con chiên lạc, vác nó trên vai đem về dàn hay niềm vui gặp gỡ những người nghèo khổ, bệnh tật, tội lỗi để cho họ được ăn no và được chữa lành. Và ở cuối CON ĐƯỜNG ĐI TRONG NIỀM VUI CỦA CHÚA khi bị treo trên Thánh Giá Đức Giêsu mới có thể kéo mọi người lên cùng Người trong SỰ PHỤC SINH. Vì vậy Thánh Tông Đồ cũng nói SỰ BÌNH AN CỦA THIÊN CHÚA là SỰ BÌNH AN “được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su”.

Chớ gì mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn trong NĂM MỚI làm thành với nhau MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH, cùng nhau MỞ RA CON ĐƯỜNG TRONG NIỀM VUI CỦA CHÚA và cùng nhau tiến bước trên CON ĐƯỜNG này để tất cả cuộc sống được BÌNH AN.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C