THỨ NĂM TUẦN THÁNH 2022

KỶ NIỆM BỮA TIỆC LY CỦA CHÚA

Cũng như Thánh Phaolô đã nhận lãnh nơi Chúa hôm nay chúng tôi, các linh mục, cũng đã nhận nơi chính Chúa điều mà chúng tôi truyền lại cho anh em, những gì Chúa Giêsu đã dạy và đã làm “trong đêm bị nộp

1.        Trước hết Chúa Giêsu biết “đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha”. Đó là GIỜ Người hằng mong đợi trong suốt cuộc sống trần gian của Người : GIỜ TÔN VINH CHA trong Ý ĐỊNH YÊU THƯƠNG CỦA CHA đối với trần gian tội lỗi. Có lẽ đa số linh mục chúng tôi đã không sống NGÀY GIỜ đời sống của mình phải hướng tới điều Chúa Giêsu đã mời gọi chúng tôi mà thánh Gioan vừa nói “Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa”. Quả thực đời linh mục nào cũng thế đều phải nhận ra rằng “Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay” : từ chính mạng sống, đến biết bao những phương tiện để sống nhằm tôn vinh TÌNH YÊU CỦA CHA giữa trần gian, nhưng chúng tôi lại chỉ tìm những vinh quang trần thế. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi được CHÚA THỨ THA VÀ HOÁN CẢI.

2.        “NGƯỜI VỐN YÊU THƯƠNG NHỮNG KẺ THUỘC VỀ MÌNH CÒN ĐANG Ở THẾ GIAN THÌ ĐÃ YÊU THƯƠNG HỌ ĐẾN CÙNG”. Ơn gọi và sứ vụ khi còn sống mà Chúa trao cho Con của Ngài, và cũng là trao cho các linh mục chúng tôi là như thế đó: ƠN GỌI VÀ SỨ SỤ YÊU THƯƠNG. Đây là ơn gọi và sứ vụ phải “chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng”, ơn gọi và sứ vụ sẵn sàng cho một hành trình đi ra khỏi CHÍNH MÌNH để đến với mọi người. Rõ ràng chính anh chị em cũng thấy đây là ƠN GỌI VÀ SỨ VỤ phải LỘI NGƯỢC GIÒNG ĐỜI THẾ GIAN mà mấy ai trong chúng tôi đã có thể toàn tâm toàn ý như thế. Hơn thế nữa Ơn gọi và sứ vụ yêu thương đối với Chúa Giêsu phải hướng tới việc làm cho người môn đệ được “dự phần với Thầy”. Liệu linh mục chúng tôi đã làm cho được mấy người trong anh chị em thực sự được DỰ PHẦN VỚI CHÚA, nếu không muốn nói có khi chẳng được một ai, vì tình yêu nơi chúng tôi đã lạc hướng phải đi.

3.        Đúng như Chúa dạy chúng tôi “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy”. Linh mục trước hết phải hiểu mình là người phải làm gương luôn phải để Chúa THANH TẨY không phải chỉ bằng nước, mà còn bằng MÁU THỊT NGƯỜI, máu thịt do quyền năng THÁNH THẦN tác tạo, để có thể biết QUỲ XUỐNG mà Rửa Chân cho anh chị em mình như Chúa đã làm. Ngay từ thời đầu của DÂN CHÚA, Chúa luôn đòi hỏi “Máu bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ là dấu hiệu; và khi thấy máu, Ta sẽ đi qua mà tha cho các ngươi” để họ có thể ra đi cách bình an như bài sách Xuất Hành vừa tường thuật, là hình bóng MÁU CON CHIÊN VẸN SẠCH là MÁU ĐỨC KITÔ phải luôn được in trên lòng trí người linh mục hôm nay để được Tha Thứ và Bình An.

4.        Nói đúng hơn, không chỉ linh mục chúng tôi, mà cả anh chị em, những người nhờ BÍCH TÍCH RỬA TỘI cũng đã được tham dự vào chức LINH MỤC THƯỢNG PHẨM của Đức Giêsu, phải được như Lời thánh Phaolô “mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến”. Chúng ta đều cùng nhau tiến bước cùng với Chúa Giêsu loan truyền con đường YÊU THƯƠNG HỌ ĐẾN CÙNG của Người. Việc dâng tiền vì người nghèo trong Thánh Lễ chính cũng là một khía cạnh không thể thiếu của con đường này. Và việc hôm nay chúng tôi Rửa Chân cho Quý Ông đang ở trước cộng đoàn cũng chỉ là một khía cạnh mà tất cả chúng ta muốn thi hành con đường Chúa đã đi “nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau”.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C