Thứ Sáu Tuần Thánh 2022

 

1.        “Ở đó có một khu vườn, Người vào đó cùng với các môn đệ. Dù không nói đến việc Chúa muốn và đã làm là CẦU NGUYỆN trước GIỜ của Người, nhưng chúng ta có thể thấy ở đó Chúa cũng tiếp tục một cách tha thiết hơn LỜI TẠ ƠN mà Người đã dâng lên Chúa Cha trong BỮA TỐI với các môn đệ. Người cầu nguyện để GIỜ CỦA NGƯỜI và của môn đệ luôn là GIỜ TÔN VINH CHÚA CHA. Đó là điều khác biệt giữa Tin Mừng theo Thánh Gioan và ba Tin Mừng của ba Thánh Ký còn lại : không nhìn vào GIỜ CỦA MÌNH trong suốt cuộc THƯƠNG KHÓ dưới sự SẦU THƯƠNG mà dưới cách nhìn ĐẦY TIN TƯỞNG là GIỜ ĐƯỢC TÔN VINH.

2.        Ta đã bảo các ngươi rằng Ta đây! Vậy nếu các ngươi tìm bắt Ta, thì hãy để cho những người này đi cho thấy GIỜ CỦA NGƯỜI cũng là GIỜ để bảo vệ các môn đệ được Cha trao cho Người. Nói theo Thánh Phaolô là GIỜ Người trở nên “căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người”. Là GIỜ “Con chẳng để mất người nào trong những kẻ Cha đã trao phó cho Con”. Đúng là GIỜ HẠNH PHÚC của Người.

3.        Tại sao ông lại hỏi Tôi? Ông cứ hỏi những người đã nghe Tôi về những điều Tôi đã giảng dạy. Họ đã quá rõ điều Tôi nói. Không chỉ là những điều đã giảng dạy, mà ngay cả mọi THÁI ĐỘ VÀ VIỆC LÀM của Chúa một cách minh bạch như tiên tri Isaia nói đều là “công chính” để “công chính hoá nhiều người” và được làm chứng bởi những ai đã nghe, đã thấy Người sống giữa họ.

4.        Philatô trở vào pháp đình gọi Chúa Giêsu đến mà hỏi: "Ông có phải là Vua dân Do-thái không?" Câu trả lời của Chúa nói lên tất cả ý nghĩa của cuộc THƯƠNG KHÓ của Chúa mà không thấy được nhấn mạnh trong Tin Mừng Nhất lãm “Quan nói đúng: Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng tôi”. Chân lý mà Người đã nói với ông Nicôđêmô trước đây “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” Và cuối cùng điều Người phải thực hiện bằng sự chết của Người vì mọi người là để "Mọi sự đã hoàn tất" theo Ý Cha.

5.        Chớ gì chúng ta cùng biết HIỆP HÀNH VỚI NGƯỜI và với Giáo Hội trên hành trình làm chứng cho CHÂN LÝ ấy.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C