Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên 2022

 

 

Trong năm tiến hành Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp Giáo Phận với chủ đề MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH :HIỆP THÔNG-THAM GIA-SỨ VỤ lời Chúa Chúa Nhật hôm nay có thể giúp chúng ta CÙNG NHAU TIẾN BƯỚC như thế nào?

1.        Tiên tri Isaia khi loan báo “Đấng công chính xuất hiện như ánh sáng”, cũng là “Đấng Cứu độ Sion đến như ngọn đuốc sáng ngời” là nhắc nhở chúng ta phải CÙNG NHAU TIẾN BƯỚC dưới ánh sáng của Người. Dù là HIỆP THÔNG hay THAM GIA và SỨ VỤ chúng ta luôn phải để cho ÁNH SÁNG Người hướng dẫn. Ngày nay sống giữa một thời đại mà ánh sáng thế tục chói lọi tới từng ngõ ngách, thậm chí cũng đã len vào mọi cơ chế của Giáo Hội. lời tiên tri Isaia càng có tính thời sự cần thiết.

2.        Lời thư của Thánh Phaolô còn cụ thể hơn, và có nhiều khía cạnh giúp chúng ta đạ được ba mục tiêu Hiệp thông-Tham Gia và Sứ Vụ.

a.        Trước hết Ánh Sáng của Đấng Cứu Độ giờ đây được Người ban Thánh Thần để tiếp nối Ánh Sáng của Người cho Giáo Hội. Vì vậy Thương Hội Đồng cần chúng ta CẦU NGUYỆN liên lỷ xin Ơn Thánh Thần cho mọi thành phần tham gia Thượng Hội Đồng này.

b.        Một trong những yêu cầu đạt tới sự HIỆP THÔNG còn biết chấp nhận sự khác biệt do như thánh Tông Đồ nói “Ơn Thánh Thần ban cho mỗi người mỗi khác, cốt để mưu cầu công ích”, do đó cần LẮNG NGHE mọi thành phần Dân Chúa, nhưng lại cũng cần phải biết PHÂN ĐỊNH mỗi ơn dù khác biệt vẫn chỉ nhằm CÔNG ÍCH CỦA MỘT GIÁO HỘI DUY NHẤT. Và đây lại là một vấn đề không dễ dàng nếu không có sự CẦU NGUYỆN với thiện chí tìm được THÁNH Ý THIÊN CHÚA. Bởi vì chỉ có “một Thiên Chúa, Người thực hiện hết mọi cái trong mọi người”, nhưng “ơn phân biệt các thần trí” thì Thánh Thần chỉ ban cho một số người.

3.        Có một điều mà bài Tin Mừng muốn nói tới một cách đặc biệt để giúp chúng ta CÙNG NHAU TIẾN BƯỚC đạt tới mục đích mà Thiên Chúa muốn :

a.        Chúng ta cần có sự khiêm tốn để nhận ra mình đã “hết rượu rồi”. Tất cả các khách dự tiệc đều lo ăn uống và không thấy sự thật này. Chúng ta cũng vậy, vì say sưa việc đời mà quên đi sự khốn cùng của bản thân. Đức Mẹ vì ở trong bếp, dù là khách được mời, để quan tâm đến nhu cầu của gia chủ mới thấy điều ấy.

b.        Và Mẹ đã đến với Chúa Giêsu để nói với Người “Họ hết rượu rồi”, bản thân Mẹ không làm được gì, nhưng Mẹ TIN CON MÌNH có thể làm tất cả những gì Người muốn. Và cho dù Chúa trả lời Mẹ một câu thật khó hiểu “Con với bà có can chi đâu, giờ Con chưa đến”, nhưng Mẹ TIN VÀO TÌNH THƯƠNG CỦA CON nên bảo các đầy tớ “Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo”. Và chính NIỀM TIN của Mẹ đã khiến Chúa phải làm phép lạ.

c.        TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA chính là ÁNH SÁNG rực chiếu khiến cho chúng ta mới có thể CÙNG NHAU TIẾN BƯỚC không lạc đường lạc lối.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C