Chúa Nhật Tuần IV Mùa Thường Niên 2022

 

Chúng ta đang hướng về “Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ XVI sẽ họp Đại hội vào tháng 10 năm 2023 với chủ đề Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông – tham gia – sứ vụ. ”, chúng ta hãy nghĩ đến các Giám Mục và những ai được tham dự Thương Hội Đồng này dựa vào các bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay, để thấy được sự cầu nguyện của chúng ta cần thiết biết bao.

1.        Trước hết chúng ta cầu nguyện cho các vị tham dự Thượng Hội Đồng xác tín như Giêrêmia “Trước khi Ta tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến thánh ngươi. Ta đã đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc”, để các vị không phải run sợ trước mọi thử thách đến từ bất cứ đâu để “nói cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy cho ngươi”. Chúng ta biết rằng để có “một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông – tham gia – sứ vụ.” các vị phải lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần mà không bị tiếng nói của các thế lực trần gian đang lung lạc và hướng Hội Thánh vào con đường hiệp hành với thế tục. Ảnh hưởng của các phong trào thế tục đã ẩn sâu ngay trong lòng nhiều thành phần của Hội Thánh khiến nẩy sinh nhiều xu hướng XÉT LẠI các truyền thống của Giáo Hội phát xuất từ chính Đức Kitô.

2.        Cũng như chính CON MỘT THIÊN CHÚA, tất cả những ai được  hiệp thông – tham gia – sứ vụ” của Người cần hiểu rằng “Ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình”, nếu họ đã “căm phẫn, chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm” thì hôm nay thế gian cũng đối xử với các Ngài như thế. Để các Ngài cần hơn khi nào khác Đức Giêsu và Thiên Chúa luôn ở với các Ngài để giải thoát các Ngài như chính Người đã “rẽ qua giữa họ mà đi”.

3.        hiệp thông – tham gia – sứ vụ” của Đức Kitô cũng là của “một Hội Thánh hiệp hành” không khi nào có thể quên đi điều quan trọng và cũng là “con đường hoàn hảo nhất” mà chính Đức Giêsu đã để lại cho HỘI THÁNH NGƯỜI mà Thánh Phaolô đã diễn tả trong đoạn thư 1 Cr chúng ta vừa nghe: đó là ĐƯỜNG TÌNH YÊU, ĐƯỜNG BÁC ÁI. Bởi vì “Bác ái không khi nào qua đi. Ơn tiên tri sẽ bị huỷ diệt, ơn ngôn ngữ sẽ chấm dứt, ơn thông minh sẽ biến mất”. Tuy nhiên “phải kết luận thế nào? Khi anh em hội họp, người thì hát thánh ca, người thì giảng dạy, người thì nói lời mặc khải, người thì nói tiếng lạ, người thì giải nghĩa: tất cả những điều ấy đều phải nhằm xây dựng Hội Thánh.” Hội Thánh là “thân thể Đức Ki-tô” mà Thiên Chúa đã muốn quy tụ tất cả muôn loài trong Người. Và vì “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa gây hỗn loạn, nhưng là Thiên Chúa tạo bình an”, nên Hội Thánh luôn phải là CHỨNG NHÂN của sự BÌNH AN THIÊN CHÚA MUỐN BAN TẶNG CHO NHÂN THẾ cũng có nghĩa là CHỨNG NHÂN của TÌNH YÊU, CỦA ĐỨC BÁC ÁI vậy.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 

 

 

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ C