Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên 2022

Hướng về THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI VỚI CHỦ ĐỀ MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH : hiệp thông – tham gia – sứ vụ theo sự hướng dẫn của Tòa Thánh và của Tòa Giám Mục kể từ 1.2 đến 14.3 là giai đoạn tiến hành tại mỗi Giáo Xứ. Hôm nay tôi triệu tập Quý Ông Bà trong Hội Đồng Giáo Xứ và Hội Đồng Các Giáo Họ để tham khảo những thái độ tâm linh và những việc phải làm để hướng tới MỘT GIÁO XỨ HIỆP HÀNH. Lời Chúa trong Thánh Lễ này giúp chúng ta phải bắt đầu xây dựng Giáo Xứ từ đâu.

1.        Ý tưởng nổi bật trong cả 3 bài đọc trước khi lãnh nhận và thi hành SỨ VỤ giữa Dân Chúa dù như Isaia, hay Phaolô và cả Phêrô tất cả đều phải đi từ nhận thức mình bất xứng vì “lưỡi tôi nhơ bẩn” như Isaia thú nhận, hay “tôi không xứng đáng được gọi là tông đồ, vì tôi đã bắt bớ Hội Thánh của Thiên Chúa” như Phaolô, hoặc “vì con là người tội lỗi” như Phêrô. Và đây thực là khởi điểm cho công việc Xây Dựng dù trong phạm vi Gia Đình, là Hội Thánh tại gia, hay trong phạm vi một Giáo Họ, một Giáo Xứ. Tôi luôn nghe được sự phàn nàn, trách móc hay những bất mãn dù là đối với linh mục, tu sỹ hay người trong gia đình nhưng hầu như không thấy trong đó một sự nhận thức mình cũng là tội nhân. Trong khi chính CON THIÊN CHÚA làm người với sứ vụ tái tạo cho Thiên Chúa một Dân Thánh, thì dù là ĐẤNG VÔ TỘI, nhưng đã mang lấy thân phận một con người tội lỗi trên THÂN XÁC bị đầy đọa và bị kết án như một tội nhân trên Thánh Giá, Người không kết án thế gian, để thế gian nhờ Người mà được CỨU ĐỘ. Mọi con đường xây dựng MỘT GIA ĐÌNH, MỘT GIÁO HỌ, MỘT GIÁO XỨ phải là cùng nhau tiến bước trong nỗ lực giúp nhau NHẬN THỨC MÌNH LÀ KẺ CÓ TỘI.

2.        Ý tưởng nổi bật kế tiếp trong cả ba bài đọc đó là phải nhận ra rằng bản thân mình hoàn toàn BẤT LỰC để tự thanh tẩy, mà phải nhờ chính bàn tay của Thiên Chúa. Như Isaia đã nghe và đã thấy “một trong các Thần Sốt Mến bay đến tôi, tay cầm cục than cháy đỏ mà ngài đã dùng cặp lửa gắp ở bàn thờ. Ngài đặt than lửa vào miệng tôi và nói: "Hãy nhìn xem, than lửa này đã chạm đến lưỡi ngươi, lỗi của ngươi được xoá bỏ, và tội của ngươi được thứ tha"” hay thánh Phaolô đã khẳng định “Nhưng nay tôi là người thế nào, là nhờ ơn của Thiên Chúa, và ơn của Người không vô ích nơi tôi”, Và như Phêrô đã nhận được lời của Chúa “Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta” mới có thể “từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.”. Là những người nhờ Bí Tích Rửa Tội và các Bí Tích chúng ta đều được kêu gọi hiệp thông, tham gia vào sứ vụ xây dựng Hội Thánh tại gia, hay tại Giáo Họ hoặc tại Giáo Xứ, nhưng chúng ta lại quên mình hoàn toàn BẤT LỰC để phải nhờ đến “ƠN CỦA THIÊN CHÚA” và còn không làm cho “ơn của Người không vô ích” nơi chính mình. Rất nhiều lần tôi đã cùng anh chị em suy nghĩ về tình trạng của Giáo Xứ, và mời gọi hãy cùng nhau quy tụ chung quanh Tiệc Thánh để được Lời Chúa thanh tẩy, và được Mình Máu Người làm nên sức mạnh, nhưng ngay cả các thành phần ưu tuyển cũng đáp ứng cách quá hạn chế.

Tiến trình tham gia Thượng Hội Đồng cấp Giáo Phận tại Giáo Xứ là cơ hội chúng ta tự vấn lương tâm xem có thực chúng ta đang cùng nhau tiến tới MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH :  hiệp thông – tham gia – sứ vụ hay không.

 

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C