Chúa Nhật Tuần VII Mùa Thường Niên 2022

 

Hướng về MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH Hiệp thông-tham gia-sứ vụ, là một Giáo Hội sống LỜI DẠY CỦA THẦY MÌNH “các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ để “Đừng xét đoán đừng kết án Hãy tha thứ Hãy cho” chúng ta không thể không Hiệp thông-tham gia vào sứ vụ này.

1.        Trước hết trong Hội Thánh tại gia là GIA ĐÌNH : như thánh Phaolô nói “chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc địa giới” chỉ có sự sống bởi đất mà ra, do đó mang tính mỏng dòn nhiều oan trái và tội lỗi.Chúng ta trong một gia đình cần phải cùng nhau tiến bước trên hành trình của HIỆP THÔNG-THAM GIA-VÀ ĐỒNG TRÁCH NHIỆM VỚI SỨ VỤ làm nên GIA ĐÌNH CỦA THIÊN CHÚA. Có nghĩa là phải cùng nhau và giúp nhau trở nên những con người mang hình ảnh người thiên giới : NGƯỜI CÓ THẦN TRÍ BAN SỰ SỐNG.

2.        Trong cách ứng xử với mọi người trong xã hội : chúng ta cũng có thể học với vua Đavid để nhìn thấy nơi mọi ngưới đều là những người “được Chúa xức dầu”, dầu TÌNH YÊU CỦA NGÀI, dầu Thánh Thần. Ông đã can ngăn Abisai giết Saolê “Chớ giết ngài, vì có ai đưa tay phạm đến Đấng Chúa xức dầu mà vô tội đâu?”. Những gì chúng ta ghét, nguyền rủa, vu khống, bóc lột anh chị em mình dù bất kể vì lý do gì đều là TỘI PHẠM ĐẾN TÌNH YÊU của Chúa.

3.        Con người thiên giới hay Adam mới : chính là Đức Giêsu nhìn vào bất kể tội nhân nào, con chiên đi lạc nào đều thấy nơi họ ý muốn của Chúa Cha muốn họ được tha thứ và được cứu độ để được sống. Nên Người bất chấp những xì xèo, hay xét đoán của các luật sỹ và biệt phái “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế,và quân tội lỗi như vậy?” Người đã dùng Lời Kinh Thánh để trả lời họ “Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi ”. Và vì nhân loại tội lỗi Người đã hiến cả sự sống, chết trên Thánh Giá để loan báo TÌNH YÊU THA THỨ của Cha và cho ai TIN thì được cứu độ.

4.        Khi muốn hiệp thông-tham gia vào sứ vụ : cũng có nghĩa chúng ta phải theo Vua Đavid, nhất là theo Đức Giêsu trở nên con cái Đấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác với chính chúng ta với lòng TIN Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta PHẦN THƯỞNG LỚN LAO là được dự vào SỰ PHỤC SINH VINH QUANG của Con Ngài.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ C