Chúa Nhật Tuần 13 TN 2022

 

1.   Chúa phán cùng Êlia rằng: "Êlisê, con ông Saphát, người Abel-Mêhula, ngươi hãy xức dầu phong y làm tiên tri thế ngươi" Trong lịch sử Dân Chúa có 3 chức vụ : Vua, Tiên Tri, và Tư Tế thường đều do chính Thiên Chúa tuyển chọn và XỨC DẦU những người mà Chúa muốn, như câu chuyện về tiên tri Elisê mà chúng ta vừa nghe tường thuật. Ngày nay do 3 chức vụ đó đã được Thiên Chúa sai CON MỘT NGÀI vào thế gian để đảm nhận cách duy nhất và vĩnh viễn, nên chính Người Con đã chọn và cắt đặt những ai Người muốn cho tham gia vào 3 chức vụ của Người, như lời Người đã nói “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại” (Ga 15,16) vì vậy thư Do Thái mới viết “Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi, như ông A-ha-ron đã được gọi” (Dt 5,4). Chính qua nghi lễ Truyền Chức Thánh Giáo Hội theo ý Chúa và thay Chúa để gọi, tuyển chọn và tấn phong bằng việc đặt tay và xức dầu Thánh những ai được nhận lãnh 3 chức vụ của Đức Kitô.

2.   Bài Tin Mừng hôm nay đã xác nhận những điều trên đây khi có những người muốn đi theo Chúa, nhưng hoặc Chúa không chấp nhận, hoặc do những người đó không đủ điều kiện theo Chúa, khi người nói “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”, hoặc “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”, hoặc “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”. Lý do người theo Chúa làm môn đệ phải hiểu đi theo Chúa làm môn đệ là lãnh nhận Thần Trí của Chúa “Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”. Vì vậy họ cần lãnh nhận PHÉP RỬA BỞI THÁNH THẦN.

3.   Vì vậy ngay các tín hữu cũng phải hiểu họ đã được xức dầu Thánh Thần trong Bí Tích Rửa Tội thì theo Thánh Phaolô dạy “Anh em hãy sống theo thần trí, và đừng tìm thoả mãn theo đam mê xác thịt nữa. Vì đam mê xác thịt thì chống thần trí, và thần trí thì chống lại xác thịt”, phương chi các kỳ mục, thánh Tông Đồ khuyên họ “Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình” (TĐCV 20,28).

4.   Vì vậy tất cả những ai không được Chúa Giêsu và Hội Thánh chọn và XỨC DẦU THÁNH THẦN để tham gia vào 3 chức vụ của Đức Kitô, hoặc khi thi hành lại không HIỆP THÔNG cùng Hội Thánh đều là những TIÊN TRI GIẢ làm lung lạc và làm suy yếu SỰ SỐNG THẦN LINH do việc ĐẶT TAY VÀ XỨC DẦU họ đã lãnh nhận bởi Chúa và Hội Thánh.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C