Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng Năm C

 

 

Bước vào Chúa Nhật thứ tư Mùa Vọng, chúng ta vừa nghe đoạn thư gởi tín hữu Do Thái nhắc lại lời của Chúa Giêsu khi đến trong thế gian “Chúa đã không muốn của hy tế và của lễ hiến dâng, nhưng đã tạo nên cho tôi một thể xác.” Một màu nhiệm mà tiên tri Mikha đã loan báo “nơi ngươi sẽ xuất hiện một Đấng thống trị Israel, và nguồn gốc Người có từ nguyên thuỷ, từ muôn đời Người sẽ bỏ dân Người cho đến khi một người nữ phải sinh, sẽ sinh con…. Người sẽ là chính sự bình an”.

Mầu Nhiệm này phải nói chỉ có một người đầu tiên hết đã hiểu và đã tin : đó là Đức Maria. Còn Thánh Giuse và bà Elisabeth tuy là những người cũng kề cận với mầu nhiệm nhưng cũng chỉ là những người đón nhận sau Đức Maria.

Chúng ta có thể thấy ngay một khi đón nhận Mầu Nhiệm, thì bản thân con người được biến đổi cách lạ lùng : Bà Elisabeth cảm nhận ngay trong lòng dạ mình “Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi”. Vì con trong lòng dạ bà, thánh Gioan Tiền Hô, đã nhảy mừng vì được Thanh Tẩy khỏi tội nguyên tổ. Nhưng chính Chúa Thánh Thần mới cho bà khám phá ra Mầu Nhiệm ấy để có thể thốt lên “Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?”.

Còn Thánh Giuse, dù là người công chính, nhưng nếu không được mộng báo về Mầu Nhiệm thì cũng “đã định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo”. Nhưng khi tỉnh giấc Giuse đã mau mắn đón Bà về nhà mình. Đón nhận Mầu Nhiệm, Thánh Giuse đã phải thay đổi cuộc sống để toàn tâm toàn ý Phục Vụ cho Mầu Nhiệm.

Sự thay đổi của những ai Tin và Đón Nhận Mầu nhiệm chính là cùng nhau tiến bước trên CON ĐƯỜNG SỨ VỤ CỦA CHÍNH MẦU NHIỆM.

Sứ Vụ đó tiên tri Mikha vừa loan báo : “Người sẽ đứng vững và chăn dắt trong sức mạnh của Chúa, trong thánh danh cao cả của Chúa là Thiên Chúa của Người”. Chúa làm người là để dẫn dắt Israel trong sức mạnh và thánh danh Thiên Chúa để đem họ trở về với Thiên Chúa. Và cũng như Đức Maria đã “chỗi dậy, vội vã ra đi” đem TIN MỪNG cho gia đình Elisabeth.

Nhưng đón nhận MẦU NHIỆM cũng phải hiểu MẦU NHIỆM trước hết theo lời thư Do Thái “Chúa đã không muốn của hy tế và của lễ hiến dâng, nhưng đã tạo nên cho tôi một thể xác. Chúa không nhận của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội. Nên tôi nói: 'Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa”. Con Thiên Chúa phải mang lấy một thân xác như mọi người chúng ta, để khi thi hành Thánh Ý Chúa, Người làm cho chính THÂN XÁC trở nên CỦA LỄ HIẾN TẾ đẹp lòng Thiên Chúa, nhờ đó nhân tính của chúng ta trong Thân Xác Người được chúc phúc như Gioan Tiền Hô đã được chúc phúc và nhảy mừng. MẦU NHIỆM sẽ biến đổi tất cả chúng ta như đã biến đổi Đức Maria, Thánh Giuse, Gioan Tiền Hô vào một cuộc sống PHỤC VỤ cho SỨ VỤ CỦA MẦU NHIỆM : DẪN DẮT MỌI NGƯỜI TRỞ VỀ nhờ việc loan báo Tin Mừng.

Hướng về GIÁO HỘI HIỆP HÀNH là cùng nhau tiến bước loan báo TIN MỪNG cho mọi người vậy.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 

 

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ C