GỢI Ý GIẢNG LỄ PHỤC SINH

 

Phục Sinh là mầu nhiệm trung tâm của Đạo chúng ta, nhưng là mầu nhiệm rất khó tin đối với nhiều người. Họ thác mắc: Đức Giêsu có sống lại thất không.

Lời Chúa của thánh lễ sáng nay đưa ra các bằng chứng sau đây:

- ngôi mộ trống

- các tấm khăn liệm được sắp xếp gọn gàng

- các tông đồ cùng ăn uống với Đức Giêsu Phục Sinh

- sự thay đổi của thánh Phêrô

- sự thay đổi nơi thánh Phaolô

Các chứng cứ trên đây khác nhau về mức hữu lý và mức thuyết phục. Nghĩa là có chứng cứ thì hữu lý và thuyết phục, dễ được người ta chấp nhận. Có chứng cứ dễ bị người ta bác bỏ. Cụ thể là:

1việc các tông đồ cho biết các ông đã cùng ăn cùng uống với Đức Giêsu Phục Sinh. Những người nghi ngờ về mầu nhiệm Phục Sinh có thể sẽ bảo đó là chuyện tông đồ bịa đặt, vì đầu có ai làm chứng. Họ nghĩ là nếu mình tận mắt trông thấy Chúa Giêsu và đích thân ngồi ăn với Ngài thì mới đáng tin.

2. về sự kiện mồ trống: những kẻ nghi ngờ thường cho rằng sở dĩ mồ bị trống, đó là vì các môn đệ đã đến lấy trộm xác Thầy của họ và đem đi nơi khác. Chống lạy suy nghĩ trên, người ta có quyền không bảo là không phải xác Chúa Giêsu bị lấy trộm, vì khi an táng Chúa Giêsu, các thủ lãnh Do thái đã xin quan Philatô cho bố trí nhiều lính canh cẩn thận, vì họ nghe  đồn Chúa Giêsu báo trước sẽ sống lại. Các tông đồ đang khiếp sợ tột cùng sau khi Thầy họ bị bắt và bị treo trên thập giá, chắc chắn không còn giám đến mộ để lấy trộm xác Thầy mình nói thế nghĩa là sự kiện mồ trống có thể do hai lý do: một là xác Chúa bị lấy trộm, hai là chính Chúa đã sống lại. Chúng ta vừa nói không thể có chuyện môn đệ Chúa Giêsu đến lấy trộm xác Chúa, vì họ đang quá khiếp sợ.

3. Sự kiện các khăn liệm được sắp xếp gọn gàng thêm bằng chứng cho sự Phục Sinh, bởi vì chính Chúa đã sống lại, chứ không có chuyện môn đệ hoặc ai khác lấy trộm xác Chúa, bởi lẽ nếu lấy trộm, người ta phải cuống quýt vội vã không còn giờ đâu ở lại sắp xếp các khăn liệm đó một cách trật tự.

4. Thêm vào chứng cứ trên là sự kiện thánh Phêrô cùng các bạn, cũng như thánh Phaolô đã hoàn toàn thay đổi. Vì theo các sách Tin Mừng, lúc trước các tông đồ rất nhát đảm, tất cả đều bỏ chạy hoặc chối Thầy khi Thầy của họ bị bắt. Còn thánh Phaolô, khi trước là một kẻ chống Chúa Giêsu và đạo do Chúa thiết lập, thậm chí khi còn là môn đệ của nhóm Biệt phái, người hăng say đi tìm bắt và bỏ tù các tín hữu của đạo. Vậy mà thánh Phêrô và các bạn đã trở nên bạo dạng một cách lạ lùng, đã công khai làm chứng về sự Phục Sinh của Thầy mình trước đám rất đông những người Do thái như đoạn sách Công vụ vừa kể. Và thánh Phaolô cũng trở thành con Người mới hoàn toàn: không còn bắt bớ đạo Chúa, trái lại dẫn thân sống hết mình cho Đức Kitô và nhiệt thành mở mang Hội Thánh. Ngài xác tín Đức Giêsu đã sống lại thật và mời gọi các kẻ tin cũng hãy sống hết mình cho Thiên Chúa, Đấng đã Phục Sinh Đức Giêsu. Cứ nhìn vào những sự thay đổi đó nơi các tông đồ, người ta phải đoán hoặc phải thấy đã có một biến cố lớn, tác động trên các tông đồ. Biến cố lớn đó là Chúa Giêsu, thầy của các ông đã sống lại thật.

xOx

Vậy Lời Chúa hôm nay, tuy có vẻ chưa trưng ra những bằng chứng mạnh mẽ về sự Phục Sinh của Đức Giêsu, thế nhưng những điều các bài đọc cùng cấp đã là những dấu chỉ, những sự hé mở đầu tiên rất đáng tin, làm chứng cho chúng ta rằng Đức Giêsu sau khi chết treo trên thập giá và được an táng trong mồ, đã thật sự sống lại và ra khỏi mồ nhờ tình thương và quyền năng của Thiên Chúa Cha.

Đó là tin mừng vĩ đại cho chúng ta và nhân loại nói chung. Đó là thành công rực rỡ của tất cả công trình cứu độ của Thiên Chúa. Nhờ Đức Giêsu Phục Sinh, nay sự sáng đã xuô tan bóng tối, Lòng thương xót đã trỗi vượt trên tội lỗi và Sự Sống đã chiến thắng sự chết. Chúng ta đã có một hiện tại hân hoan và một tương lai tràn đầy hy vọng.

Antôn Trần Thế Phiệt


GỢI Ý GIẢNG LỄ C