Gợi Ý Giảng Lễ

Lễ Thăng Thiên – C

Ba Lời Hứa

 


          Hôm nay Đức Giêsu, Chúa chúng ta lên trời. Con tim chúng ta hãy lên theo với Người. Hãy để cho lòng chúng ta chan hòa niềm vui của các Tông Đđồ. Cùng với các ngài, chúng ta hãy chúc tụng Thiên Chúa vì Người đã yêu thương chúng ta quá nhiều như thế. Hãy dâng lên Người lời ca ngợi. Kể từ nay có một con người đang được chia sẻ vinh quang của Chúa Cha, người ấy là hoa quả đầu mùa của tất cả những ai được kêu gọi đi từ cõi chết mà vào cõi sống chân thật, đi từ bóng tối sang ánh sáng tuyệt diệu của Ngài.

          Lễ Chúa Lên Trời giới thiệu trước tương lai xán lạn của nhân loại trong Đức Giêsu Kitô. Sự vắng mặt của Đấng Yêu Dấu nay biến thành niềm vui bởi vì lễ này chứng thực rằng bất cứ người nào cũng có chỗ bên cạnh Thiên Chúa. Niềm vui này còn trở nên chan hòa hơn nữa khi ta xét đến các lời hứa đi kèm cuộc trở về của Đức Giêsu bên cạnh Cha Người. Các lời hứa này gồm có ba điều. Lời hứa thứ nhất khích lệ các Tông Đồ. Tuy Thầy đã ra đi, nhưng các ngài sẽ không bị bỏ rơi mà đối diện với nhiệm vụ mênh mông đang chờ đợi các ngài, nhưng các ngài sẽ « mặc lấy một quyền năng từ trời cao ban xuống », là Chúa Thánh Thần: « Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em » (Lc 24,49; Cv 1,4.8). Đó là bộ áo phục dịch, là bộ quân trang, sẽ làm cho các ngài trở thành những « chứng nhân » của Đức Kitô, khởi đi từ Giêrusalem « cho đến tận cùng trái đất ». Còn đây là nội dung của lời hứa thứ hai: trong Chúa Thánh Thần, mỗi Tông Đồ sẽ thật sự là một chứng nhân của Tin Mừng: « Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy... » (Cv 1,8). Lời hứa cuối cùng vạch ra một đường chân trời cho toàn thể Hội Thánh: « Đức Giêsu cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời » (Cv 1,11). Đây là tin mừng. Hội Thánh sẽ gặp lại Chúa của mình, Hôn Phu gặp lại Hiền Thê của mình.

          Chúng ta không còn sống vào thời các Tông Đồ nữa. Tuy nhiên, giống như các ngài, chúng ta được kêu gọi sống thời gian lời hứa, nghĩa là thời gian đức tin, thời gian hoạt động Phúc âm hóa, cứ tiến tới trong xác tín rằng Chúa Thánh Thần sẽ không bỏ rơi những ai đã mặc lấy Chúa Kitô. Hallêluyah!

Lm FX Long, ofm