Gợi Ý Giảng Lễ:

Lễ MMT – C (2013)

 

THÁNH THỂ LÀ BÁNH HẰNG SỐNG

         

Đức Giêsu ban bánh thần linh cho tất cả chúng ta đang quy tụ tại cử hành Lễ Tế Tạ Ơn này. Chúng ta hãy sẵn sàng sống kinh nghiệm của những con người đã quên được sự mệt nhọc, cơn đói và bệnh tật khi gặp Thầy chí thánh.

1.- Lúc đó trời đã về chiều và họ đã mệt nhọc, các môn đệ gợi ý là giải tán đám đông để họ đi tìm thức ăn, nhưng Chúa lại có những chương trình khác: họ cứ ở lại với Người. Họ đã đến từ xa, họ đã hy sinh tất cả để nhận lương thực là Lời Người, họ cần phép lạ của Người để được chữa lành, “ làm sao mà có thể bảo họ ra về tay không”? Đức Giêsu sẽ cho họ ăn bánh thỏa mãn cả cơn đói thể xác lẫn linh hồn. Bánh ấy cũng chính là bánh Thánh Thể mà chúng ta sẽ nhận lấy khi hiệp lễ, là chính Đức Giêsu, thân xác, linh hồn và thần tính Người. Chúng ta hãy đổi mới niềm tin của chúng ta vào sự hiện diện thực hữu của Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể.

2.- Đức Giêsu không chỉ làm các công việc một mình; Người yêu cầu chính chúng ta cũng phải làm phép lạ. Để làm thế, Người nhận lấy những gì em bé có, là năm chiếc bánh và hai con cá. Đức Giêsu cần chúng ta mang đến phần ít ỏi chúng ta có và Người sẽ nhân lên nhiều cho tới độ dư thừa. Biết bao lần chúng ta xin Thiên Chúa đáp ứng các nhu cầu của chúng ta, nhưng chúng ta không cộng tác bằng cách dấn thân như là Kitô hữu! Hơn nữa, biết bao lần chúng ta xin phép lạ của Thiên Chúa, nhưng chúng ta lại quên vị Thiên Chúa của những phép lạ!  

3.- Năm ngàn người đàn ông ấy đã ăn thỏa thuê và còn dư tới mười hai thúng, nhưng không phải mọi người đã nhận ra nơi các ổ bánh vật chất dấu chỉ đưa đến bánh thiêng liêng. Họ đã ở lại với ân ban và quên mất người ban ơn; họ không khám phá ra được rằng người ban ơn còn lớn lao hơn ân ban hoặc, đúng hơn, ân ban đích thật cũng chính là người ban ơn. Thánh Âutinh bình luận: "Các ông tìm tôi vì xác thịt chứ không vì tinh thần... Các ông tìm tôi vì điều gì khác! Hãy tìm tôi vì chính tôi!”

Ăn có nghĩa là tin vào Người. Trong ngày lễ Thánh Thể này, Đức Giêsu mời chúng ta đi lên một tầm cao mới. Chúng ta là những người lao động; chúng ta chiến đấu vì của ăn hằng ngày; vấn đề cơm bánh rất cốt thiết với chúng ta như nước đối với bà Samari. Đức Giêsu mời chúng ta ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực đem lại phúc trường sinh.

Để sống mầu nhiệm Thánh Thể, chúng ta cần chín chắn trong đức tin. Những người Do Thái không như thế, họ chỉ tìm những của cải vật chất, họ chỉ tìm bánh loài người. Ước gì mối bận tâm đáp ứng các nhu cầu vật chất không làm chúng ta quên tầm quan trọng của Thánh lễ, nơi mà chúng ta nhận được Đức Giêsu là bánh hằng sống từ trời xuống. Người là bánh, Người là ánh sáng, Người là mục tử. Người đã nói: "Ai ăn bánh này thì sẽ sống muôn đời”.

 

Lm. Fx Vũ Phan Long, OFM


GỢI Ý GIẢNG LỄ C