CN 17 TN - C

ANH EM CỨ XIN THÌ SẼ ĐƯỢC

 

Đức Giêsu dạy chúng ta: "Anh em cứ xin thì sẽ được; Cha anh em biết những gì anh em cần." Thiên Chúa muốn chúng ta cầu nguyện. Vì thế, khi các môn đệ xin Người: "Xin Thầy dạy chúng con cầu nguyện”, Người đã cho một danh mục 7 lời thỉnh cầu, đó là Kinh Lạy Cha. Mỗi lần chúng ta cầu nguyện, chúng ta mở rộng các lời xin cho mọi người: Chúng ta bận tâm đến chương trình của Thiên Chúa, danh Người, triều đại Người, ý muốn của Người; ngay sau đó, chúng ta xin bánh, ơn tha thứ và sức mạnh để thắng vượt các cám dỗ. Có vẻ đơn giản, nhưng quả thật, phải xin với đức tin, tin tưởng và tình yêu.

1.- Xin với niềm tin tưởng rằng Thiên Chúa có thể ban cho chúng ta những gì chúng ta cầu xin bởi vì Người biết các nhu cầu của chúng ta và muốn trợ giúp chúng ta. Chúng ta nói là chúng ta tin và không có gì phải nghi ngờ, nhưng thỉnh thoảng dường như lại là chuyện ngược lại. Nếu không, vì sao chúng ta chạy đến Thiên Chúa như “chọn lựa cuối cùng”?

          Một người rơi từ một cây cao xuống vực thẳm và chết rét bên trên nền tuyết một thước. Chuyện kể rằng anh đã xin Thiên Chúa giúp đỡ, và Người đã đề nghị anh cắt đứt sợi dây đang treo anh ta. Anh ta đã không dám.

2.- Xin với niềm xác tín của người biết rằng Thiên Chúa sẽ ban cho Thiên Chúa những gì ta xin. Nhiều lần chúng ta xin “trong trường hợp”. Không phải bao giờ chúng ta cũng thỏa mãn. Tại một giáo xứ kia, giáo dân xin ngày mai linh mục rước qua các cánh đồng để xin cho có mưa. Hôm sau, khi giáo dân đã quy tụ lại, cha nhận xét: “Làm thế nào mà anh em xin mưa, nhưng lại không mang dù theo?” Mưa đã đến, do lòng tin của linh mục hơn là giáo dân.

3.- Xin với tình yêu. Chắc chắn chúng ta đến với Thiên Chúa, nhưng nhiều lần như là nhân viên hơn là như những người con. Và như là con cái, chúng ta ước muốn không phải thỏa mãn các ý ngông vụn vặt của ta, nhưng là chu toàn Ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa muốn điều tốt nhất cho chúng ta và vì thế trước tiên, chúng ta xin cho Ý Người được thực hiện. Tôi cầu xin, không phải để thuyết phục Thiên Chúa làm điều tôi muốn, nhưng để tôi thay đổi và làm những gì Thiên Chúa muốn. Tôi đặt mình trong tay Người. Tôi không xin Người thay đổi Ý muốn của Người để theo ý tôi, nhưng để ý Người được thực hiện nơi tôi.

Cầu xin là một nghệ thuật và, đối với người tin tưởng và yêu thương, cầu xin là một cách diễn tả đức tin, đức cậy và đức mến của mình. Ước gì ra khỏi thánh lễ này, chúng ta nhớ rằng chỉ mình Thiên Chúa đang hy vọng là chúng ta cầu xin Người, để Người ban cho chúng ta những gì chúng ta cần.

 

Lm. Fx Vũ Phan Long ofm.


GỢI Ý GIẢNG LỄ C