CN 24 TN – C                                                       

Thiên Chúa Đang Đi Tìm Bạn, Hãy Để Cho Người Gặp Bạn!

 

Chúng ta nghĩ đến các đôi vợ chồng, anh em, cha con, bạn bè: Tình yêu và tình bạn nối kết những người này với nhau. Nếu xảy ra một xung đột giữa họ, mọi người phải đau khổ. Ngược lại, khi họ giao hòa với nhau, mọi người cảm thấy nhẹ nhõm! Niềm vui làm sáng đôi mắt, nới rộng con tim và liên kết các bàn tay. Đấy là một chút kinh nghiệm về sự dữ và phương dược chữa nó, về lỗi lầm và sự tha thứ.

Qua các dụ ngôn về lòng từ bi, Đức Giêsu đang nói: "Anh em đừng sợ quay về với Thiên Chúa". Đức Giêsu vẫn tiến đi và không ngưng nghỉ cho đến khi gặp được kẻ đã mất. Người là Đấng cứu độ kẻ tội lỗi: hai cụm từ rất mâu thuẫn nhau! Miễn là, như Tv nói, "hôm nay ước gì chúng ta nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng".

1. Dụ ngôn 1 nói về một mục tử và một đàn chiên. Người mục tử là Đức Kitô, còn con chiên lạc là mỗi người chúng ta. Đôi khi người ta nghĩ rằng ở bên ngoài ràn chiên, người ta sẽ gặp được hạnh phúc đích thực, thức ăn ngon hơn, mái nhà ấm cúng hơn, những điều kiện tốt đẹp hơn, mà quên rằng chỉ ở trong ràn, người ta mới được an toàn. Đức Kitô, người mục tử, giữ lại 99 con chiên ngoan, và đi tìm con chiên lạc. Người làm qua các linh mục của Người, khi các con chiên của mình trở lại ràn nhờ bí tích hòa giải. Tại tòa giải tội, Người nuôi chúng ta bằng ơn thánh hóa..

2. Trong dụ ngôn 2, một người phụ nữ mất một đồng quan. Bà quét nhà kỹ lưỡng để tìm. Đức Kitô cũng làm như thế, mỗi khi chúng ta lạc đường. Thánh Âutinh đã nói: "Lạy Chúa, Chúa đã tạo nên chúng con cho Chúa, nên lòng dạ chúng con chỉ bình yên cho đến khi được nghỉ ngơi trong Chúa". Thật vui trên trời khi có một người tội lỗi trở lại trên mặt đất! “Trên trời” = Thiên Chúa.

3. Dụ ngôn 3 giới thiệu cho chúng ta một người cha. Qua một kinh nghiệm gia đình, Đức Giêsu cho chúng ta sống lại tình yêu, sự dịu dàng, sự ân cần sự săn sóc của Thiên Chúa. Người cha của bài dụ ngôn đã tha thứ, cứ mong đưa con, ông mở rộng cửa. Thiên Chúa luôn đón tiếp chúng ta với hai tay dang rộng. Người là cha từ bi của chúng ta, cứ đi tìm chúng ta; Người không ngưng lại cho đến khi gặp được chúng ta.

Cuối cùng phải nói rằng, trước khi chúng ta hoán cải trở về với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã liên tục hoán cải với chúng ta. Vì thế, như thánh Phaolô đã hiểu, cả đời chúng ta chỉ là một cuộc đáp trả không ngừng. Đồng thời, cũng phải hiểu rằng ở đâu đó vẫn đang có người chuyển cầu cho chúng ta, để chúng ta trở về thường xuyên, mà sống trong ơn nghĩa với Thiên Chúa.


GỢI Ý GIẢNG LỄ C