CN 25 TN – C                                                                        

KHÔNG AI CÓ THỂ LÀM TÔI HAI CHỦ

 

Các bài đọc hôm nay là một tiếng chuông báo động thức tỉnh lương tâm chúng ta để chúng ta học biết đặt của cải trần thế vào đúng chỗ và sử dụng chúng một cách thông minh.

1. Chúng ta gặp hai thái độ: Đối với thế gian, điều cẩn trọng là ta biết tích lũy tiền của. Còn Đức Giêsu lại kêu gọi phải cẩn thận khi sử dụng tiền của. Người đã nói chắc nịch: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được”.

2. Trong cuộc sống, chúng ta phải luôn chọn lựa giữa các giá trị ngược nhau, nhưng chúng ta chỉ có thể chọn điều tốt nhất. Và nhận lấy một điều hàm ý từ bỏ một điều ngược lại. Nếu một bên là điều răn của Thiên Chúa và bên kia là các của cải vật chất, chúng ta không được lập lờ: Chỉ Thiên Chúa mới đáng chúng ta đánh liều mọi sự để có Người. Quả thật, Chủ và Chúa chúng ta rất đòi hỏi. Người yêu cầu chúng ta từ bỏ mọi sự để phụng sự chỉ một mình Người mà thôi; và trái tim chúng ta không thể chia sẻ. Nó phải trọn vẹn thuộc về Thiên Chúa và chỉ thuộc về Người.

3. Bài Tin Mừng mời gọi chúng ta trung thành với Thiên Chúa, nên không thể làm nô lệ các của cải, nhưng phải học sử dụng chúng với tinh thần trách nhiệm. Các của cải vật chất chỉ có ích nếu chúng ta dùng chúng mà giúp đỡ những anh em túng thiếu hơn. Đây là cách thức duy nhất để biến tiền bạc thành khí cụ hiệp thông giữa người với người.

Tiền bạc, của cải, thường là một ông chủ xấu, nhưng chúng ta có thể chuyển nó thành một đầy tớ tốt. Đây là bí quyết của những quản lý tốt. Kitô hữu có tâm hồn người nghèo nên không thể yên tâm tận dụng các của cải của trái đất trong khi ngay bên cạnh mình có những người túng thiếu. Bí quyết của chúng ta là thực hành luật tình yêu.

Khi đó, cuối cùng chúng ta sẽ được lợi, bởi vì mỗi người nghèo ấy sẽ là một người bạn hỗ trợ chúng ta ở trần gian này và các việc lành cũng sẽ là những người bạn chuyển cầu cho chúng ta ở trên trời.

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ C