CN XXVI TN – C

Phần Phúc Và Bất Hạnh

Lời ngôn sứ Amốt và bài Tin mừng của ngày CN hôm nay đều mở ra một cuộc xét xử những người giàu. Tội của những người giàu là có dư dật mà không biết nghĩ đến những người túng quẫn. Sự giàu có làm cho người ta không còn nhạy cảm với những đau khổ của những người sống bên cạnh họ, làm cho người  ta thành đui mù điếc lác trước nhu cầu của người khác. Do đó, nếu chỉ giàu có về của cải, nhưng thiếu đức ái, những người giàu có sẽ bị kết án đời đời. Vì thế, trong bài đọc thứ hai, tác giả đã khuyên Timôthê sống trong đức tin và đức ái để được sống đời đời.

Quả thật, sự giàu có tưởng chừng mở rộng tương giao, nhưng thật ra hạn chế những khả năng giao tế của con người. Người giàu không còn thấy kẻ khác, không còn nghe được  người khác. Con mắt và trái tim họ khép kín. Ông nhà giàu của bài Tin Mừng không phạm tội bất công nào cả, ông chỉ không biết để ý đến Ladarô đang sống trong tình trạng thương tâm ngay tại cổng nhà ông. Ngôn sứ Amốt đã trách những người giàu là không biết quan tâm đến vận mệnh đất nước. Họ là hạt giống rơi vào bụi gai, nên không thể tồn tại hầu sinh hoa kết quả (x. Lc 8,14). Do thiếu bác ái, người giàu có sẽ bị hủy diệt.

Hậu quả thứ hai: cái chết đến làm đảo lộn tất cả. Đức Giêsu bảo rằng những chọn lựa ở trần gian này quyết định cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Vì sau khi con người nhắm mắt lìa đời, các hậu quả không còn thể đảo lại được nữa.

Chúa Kitô đã đến để mạc khải cho chúng ta biết sự giàu có đích thực, thứ giàu có làm cho đời chúng ta đáng sống. Đó là tình yêu đối với Chúa Cha, và tình yêu đối với anh chị em đến độ có thể chia sẻ tất cả với họ. Thế giới sẽ trở thành một kho báu giàu có thật sự cho tất cả mọi người, khi nơi đây có hiện diện tinh thần huynh đệ quảng đại. Nếu không, thế giới sẽ bị nổ tung, vì “thọ tạo quy phục sự hư không”, mặc dù nó không muốn (Rm 8,20), và sẽ đưa con người tới chỗ diệt vong. Vì sẽ đến giờ mà người giàu kẻ nghèo sẽ bị tách ra, và giữa họ sẽ có một hố sâu. Hố sâu này xuất hiện do sự thiếu tình thương, khép kín cho mình. Chúng ta chỉ có thể giàu có luôn mãi nhờ một điều duy nhất: tình yêu chân thật. Chính tình yêu này thúc bách chúng ta chia sẻ của cải vật chất cho anh chị em túng thiếu.

Hôm nay chúng ta đặt cho mình câu hỏi này: Đối với anh em Phan sinh, phải chăng mọi thứ “của riêng”, không phải chỉ là tiền bạc, cũng là thứ giàu có làm cho chúng ta không hiệp thông được với người anh em?

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ C