CN 27 TN-C

LẠY CHÚA, XIN THÊM LÒNG TIN CHO CHÚNG CON

Khi ấy, các Tông Đồ xin Đức Giêsu: "Xin thêm lòng tin cho chúng con". Chúa trả lời: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em” (Lc 17,5-6).

Đây là lúc tự hỏi về tính vững chắc của đức tin chúng ta, đây là giờ để biết chúng ta đang tin cậy vào ai hoặc vào điều gì để thấy được cửa ra cho các vấn đề của thế giới hiện đại và của đời sống riêng tư chúng ta. Nếu chúng ta bằng lòng với việc thỏa mãn các nhu cầu thể lý; nếu chúng ta chỉ bận tâm đến sức khỏe, việc làm, nhà cửa, tiền bạc, các kỳ nghỉ, chúng ta cần phải cầu xin tha thiết: "Xin thêm lòng tin cho chúng con!". Không được quên rằng đức tin phải được diễn tả ra bằng hành động, để hoàn tất nơi chúng ta và nơi mọi người, kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

1. Chúng ta bị bao vây bởi các câu đố và cứ mỗi bước, chúng ta lại nêu ra những câu hỏi quen thuộc: "Tại sao bất công cứ thắng thế trên thế giới? Tại sao bệnh tật cứ tấn công tôi? Tại sao? Tại sao? Thế giới tục hóa không thể cho chúng ta những câu trả lời. Chỉ đức tin mới có khả năng soi sáng các câu đố của cuộc đời và cho thấy mầu nhiệm của lịch sử.

2. Đức tin là sự tín thác hoàn toàn người Kitô hữu đặt nơi Thiên Chúa, kể cả những lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Đức tin đưa chúng ta đến chỗ suy nghĩ: "Mọi sự đều qua đi, chỉ có Thiên Chúa tồn tại". Thiên Chúa hướng dẫn các biến cố may lành trong đời ta và biết rút những điều lành ra từ những điều dữ đang xảy ra. Các bất hạnh không đánh đổ được những người có lòng tin, bởi vì lòng tin giúp chúng ta kiên nhẫn chấp nhận các khó khăn. Đời sống các thánh là một tiếng gọi thức tỉnh lương tâm chúng ta.

3. Một lòng tin tách khỏi cuộc sống thì không ích lợi gì cả. Tất cả đời sống tôi phải đi vào trong đức tin và tất cả lòng tin phải tràn ngập đời sống tôi, soi sáng và biến đổi nó. Quả đúng điều người ta nói: Ta tin như ta sống và ta sống như ta tin! Nhạc sĩ ghi-ta trứ danh Tây ban nha, Narciso Yépez (1927-1997), đã kể lại cuộc trở lại của mình (1951): "Tôi có lòng tin say ngủ rồi tôi đã thức tỉnh nó; và kể từ lúc đó, tôi không ngừng nhận biết rằng tôi là con Thiên Chúa. Một con người với một cuộc hẹn tại thế giới vĩnh cửu. Thiên Chúa đã từng chẳng đáng kể gì trong đời sống tôi, nhưng bây giờ, không có bất cứ điều gì, tầm thường nhất, hay nghiêm trọng nhất, mà tôi lại không nêu ra với Thiên Chúa".

Lòng tin phải nên chín chắn và trưởng thành dần cũng như con người. Chúng ta không thể bằng lòng với việc có đức tin ấu trĩ của ngày rước lễ lần đầu. Hãy đến gần Đức Giêsu khi rước lễ và cầu xin Người như các Tông Đồ: "Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con!"

 

Lm. Fx Vũ Phan Long, OFM


GỢI Ý GIẢNG LỄ C