GỢI GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT XXIX THƯƠNG NIÊN NĂM C

Cầu nguyện là một sinh hoạt thông thường của con người. Sớm hay muộn, đời sống của con người cũng sẽ gặp phải biết bao thử thách hay khó khăn những lúc đó thường ai cũng hướng về thế giới siêu nhiên vô hình và cầu nguyện, để tìm một sự giúp đỡ từ thần linh. Cầu nguyện có nhiều hình thức, nhiều mục đích và được diễn tả bằng nhiều thái độ hay tâm tình khác nhau. Có thứ cầu nguyện được thể hiện bằng những lời đọc, những bài hát hoặc bằng sự thinh lặng có thứ cầu nguyện tự phát với những tâm tình được diễn tả phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể. Có thứ cầu nguyện được thể hiện bằng những kinh đọc soạn sẵn. Người ta cầu nguyện là để ca ngợi, cảm tạ xin lỗi hoặc xin ơn.

Lời Chúa hôm nay đề cập đặc biệt đến sự kiên trì trong việc cầu nguyện và sự cần thiết của sự cầu nguyện. Thời Cựu Ước, ít lâu sau khi ra khỏi Ai cập, đi trên sa mạc và đụng độ với quân A-ma-lếch, ông Môsê lãnh đạo dân Israel đã phải cầu nguyện. Khi ông Môsê giơ tay lên trời cầu nguyện thì quân Israel thắng thế, còn khi ông hạ cánh tay xuống, nghĩa là ngưng cầu nguyện thì quân A-ma-lếch thắng thế. Để giúp ông Môsê cầu nguyện liên tục được và nhờ đó giúp quân mình thắng thế, người ta phải kê một hòn đá lớn cho ông Môsê ngồi và giang hai tay ngang vai, để ông A-ha-ron và ông Khua mỗi người đỡ một bên cánh tay. Nhờ thế ông Môsê đã giang tay đến lúc mặt trời lặn và ông Giô-suê đã đánh bại được quân A-ma-lếch. Câu chuyện có thật trong cuộc Xuất hành này chứng tỏ sự cần thiết của việc cầu nguyện: phải có cầu nguyện, có việc hướng lên cùng Thiên Chúa và cầu khẩn sự trợ giúp của Người thì mới có sự thắng trận. Sau sự kiện thời ông Môsê, ta đến dụ ngôn Chúa Giêsu kể trong bài Tin Mừng: một bà góa kia nhiều lần đến gặp quan tòa, xin ông minh xét cho vụ việc bà bị đối phương làm hại. Quan tòa này là người không kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong một thời gian khá lâu, đã bỏ ngoài tai những lời yêu cầu của người đàn bà góa. Nhưng bà này cứ tiếp tục đến và van xin nài nẵng hết lần này đến lần nọ, để cuối cùng quan tòa ấy đã phải giải quyết vụ việc cho bà góa. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn dạy cho các môn đệ Ngài biết kiên trì cầu nguyện. Nhờ sự kiên trì, họ sẽ đạt được những điều họ ước mong. Chúa Giêsu nhẫn mạnh: quan tòa kia tuy là người gần như vô cảm và cứng lòng mà đã phải nhận lời yêu cầu của người đàn bà góa, huống nữa Thiên Chúa, vì Người là Đấng tốt lành, luôn quan tâm đến nhù cầu chính đáng của con cái mình.

Vậy  lời Chúa hôm nay mời gọi ta xác tín về sự cần thiết và hiệu quả của việc cầu nguyện, nhất là cầu nguyện trong tin tưởng và kiên trì. Sở dĩ Thiên Chúa dễ nhậm lời những kẻ kiên trì cầu nguyện vì qua thái độ kiên trì đó, họ cho thấy họ đang gặp một khó khăn thật sự, mà họ không có khả năng giải quyết hay vượt qua, đồng thời không có ai khác và không có phương thế trần tục nào khả dĩ giúp họ giải quyết. Thái độ kiên trì trong cầu nguyện cũng chứng tỏ lòng tin tưởng và gắn bó thật sự đối với Chúa, cũng như chân thành khiêm nhường trước mặt Chúa, không cậy dựa vào tài sức riêng của mình. Kẻ bền đỗ cầu nguyện cũng là kẻ ý thức rằng sự cầu nguyện là chiều quá và phương thế hữu hiệu nhất giúp giải quyết mọi khó khăn bế tắc. Đến đây, ta không thể không nhắc đến một lời quả quyết mạnh mẽ của thánh Anphongsô: “ai cầu nguyện thì được cứu độ, ai không cầu nguyện thì bị mất linh hồn”. Theo câu này, việc cầu nguyện chẳng những giúp ta đạt được nhiều ước mong liên quan đến những vấn đề thuộc đời sống thực tế (như giúp ta khỏi được một cơn bệnh, tìm được một sự gì quan trọng đã bị mất, từ bỏ được một tính xấu, hay vượt qua được một khó khăn, một thử thách…) mà đặc biệt còn giải tỏa cho ta những khó khăn hay nguy hiểm liên quan đến phần rỗi đời đời của ta nữa.

Ta hãy thiết tha xin cho mình được đức tin vững vàng, để nói như thánh Phaolô, ta tin nhận mọi điều Thiên Chúa đã linh hứng và đã được ghi lại trong Kinh Thánh, cũng như để ta không khiến cho Chúa phải cay đắng khi thấy trước khi Ngài đến, thì đã không còn đức tin trên mặt đất này nữa.

Lm. Antôn Trần Thế Phiệt

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ C