CN 30 TN-C 

HAI NGƯỜI LÊN ĐỀN THỜ CẦU NGUYỆN

Đức Kitô giới thiệu hai nhân vật: người Pharisêu ngạo mạn-khoe khoang và người thu thuế khiêm tốn-tội lỗi. Trang Tin Mừng này có thể cho thấy mình đứng ở giữa: không ngạo mạn, như người Pharisêu; không tội lỗi như người thu thuế. Có thể nơi nhiều người, điều này đúng; nhưng phần đông chúng ta chấp nhận rằng chúng ta có cả hai.

1. Người Pharisêu và người thu thuế lên Đền Thờ với một mục đích thánh thiện: để cầu nguyện. Tin Mừng nói:  Người Pharisêu đứng thẳng, vì kiêu ngạo, khoe khoang. Thánh Âutinh nói: "Nếu bạn đứng lên với lòng kiêu ngạo, Thiên Chúa sẽ tránh xa bạn. Nếu bạn hạ mình xuống với lòng khiêm nhường, Thiên Chúa sẽ đi xuống tới bạn".

2. Người Pharisêu coi mình đâu ra đấy dưới mắt Thiên Chúa; ông dâng lên một cái khay gồm những việc lành của ông. Ông đứng ở chỗ nhất và nói: "Con tạ ơn Chúa vi con không như những người khác"; "con đóng thuế". Đấy phải chăng là cầu nguyện? Thật ra là ngạo mạn khi muốn cho Thiên Chúa thấy rằng tôi tốt lành. Bài Tin Mừng bảo rằng người này đi về không được công chính hóa. Lời cầu nguyện của chúng ta hẳn phải là: "Lạy Chúa, xin thương xót người Pharisêu đang ở trong con".

3. Người thu thuế đến với một thái độ khiêm nhường, anh cảm thấy xấu hổ về tâm hồn, về bản thân, về tội lỗi mình. "Anh không dám ngước mắt lên trời". Quả thật, không một ai cứu được chính mình. Mọi người đều có tội, người này nhiều, kẻ kia ít; nhưng tất cả đều có tội. Người thu thuế là người ý thức rằng anh không có đôi bàn tay trong sạch, anh phải hoán cải. Bài sách Hc nói: Thiên Chúa sẽ chiếu cố đến những người nghèo hèn. Vũ khí duy nhất hữu hiệu ta có thể dùng mà chống người Pharisêu trong ta là vũ khí của người thu thuế. Nghĩa là: chúng ta phải nhận biết cách đơn giản là chúng ta là những người Pharisêu.

Trước lời cầu nguyện khiêm nhường, Thiên Chúa không thể làm ngơ. Sự khiêm nhường là tâm thế tốt nhất để cầu nguyện, bởi vì nó lột trần linh hồn ta trước nhan Đấng Tạo Hóa, và như thế, thoát khỏi mọi bám víu trần tục, chúng ta có thể sống với linh hồn gắn bó với Thiên Chúa.

Chúng ta hãy học lấy cách cầu nguyện của người thu thuế: một việc cầu nguyện khiêm nhường, tin tưởng, đầy thống hối. Thiên Chúa luôn sẵn sàng lắng nghe chúng ta và chữa lành các vết thương của chúng ta. Đức Kitô đã nêu gương cho chúng ta khi Người cầu nguyện và xin ơn tha thứ mọi tội lỗi. Đời sống chúng ta sẽ thay đổi, như thánh Âutinh đã nói: "Người nào biết cầu nguyện tốt, thì cũng biết sống tốt". Việc cầu nguyện tốt làm phát sinh đức tin, đức tin làm phát sinh tình yêu, tình yêu làm phát sinh lòng đạo đức và ước muốn phục vụ người nghèo.

 

Lm. Fx Vũ Phan Long, OFM


GỢI Ý GIẢNG LỄ C