GỢI Ý GIẢNG LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

(Diễn ý giảng theo các bài đọc: Mcb 7,1.20-23.27b-29. Rm 8,31b-39. Tm Lc 9,24-26)

Ai trong chúng ta cũng xúc động khi nghe bài tường thuật về cái chết anh hùng của người mẹ và bảy người con vào thời vua An-ti-ô-khô cai trị nước Do Thái. Hồi đó, Chúa Cứu Thế chưa đến trần gian. Dân Do Thái còn đang sống trong thời Cựu Ước. Tuy vậy, một số người cuối thời Cựu Ước đã được Thiên Chúa soi sáng và mạc khải nhiều sự thật liên quan đến số phận và tương lai của con người. Thiên Chúa bắt đầu mạc khải cho họ biết có đời sau, sẽ có sự sống lại, biết cuộc sống hạnh phúc trong thế giới bên kia. Những mạc khải quý giá này đã được các kinh sư, những người đại diện Thiên Chúa để hướng dẫn Dân Chọn, nhắc đi nhắc lại cho các tín đồ Do Thái trong các hội đường rải rác kháp nơi trong nước. Những lời dạy này ngày càng được ghi khắc sâu trong tâm trí người nghe, tạo nên nơi một lòng tin vững vàng. Chính nhờ lòng tin đó, cộng với ơn sức của Thiên Chúa, rất nhiều người Do Thái đã giữ vững đức tin, can cường làm chứng cho đạo, khi bị bắt bớ, dù cho phải hy sinh đến cả mạng sống. Chúng ta vừa nghe những lời tuyên bố dõng dạc và rõ ràng của từng người trong số bảy anh em, cũng như lời khuyên nhủ thật cảm động mà người mẹ thủ thỉ vào tai từng người con của bà.

Hơn người Do Thái thời Cựu Ước, các kẻ tin thời Tân Ước vừa được biết đầy đủ hơn về những sự thật siêu nhiên và chứng kiến chính Đấng Cứu Thế, được nghe tận tai những lời dạy của chính Con Thiên Chúa và trông thấy cách sống cũng như đường lối của chính Ngài. Bởi đó những lời Đức Giêsu kêu gọi trong bài Tin Mừng tuy thật đáng sợ đối với con người tự nhiên, đã được nhiều người chấp nhận và sống theo, vì được lôi kéo bởi gương sống cụ thể và có thật của Ngài. Sau những năm tháng được sống sát kề Đức Giêsu, được Ngài thường xuyên dạy dỗ, được Ngài hấp dẫn bằng chính gương sống của Ngài, các tông đồ đã tin thật Ngài là Con Thiên Chúa, đã xác tín về những lời dạy và những lời hứa của Ngài đó là lý do khiến họ gắn bó mãi mãi với Ngài và mạnh dạn làm chứng về Ngài, cũng như chấp nhận mất cả mạng sống như Ngài.

Hôm nay, nếu ta thắc mắc vì sao các thánh tử đạo Việt Nam có thể chấp nhận chết vì Chúa được, chúng ta có thể trả lời đó là nhờ các nguyên nhân:

-          Một là các ngài đã được Chúa nâng đỡ bằng ơn sức thiêng của Người.

-          Hai là các ngài đã kiên quyết giữ vững đức tin mình đã có được sau khi được các thế hệ trong Hội Thánh truyền đạt, nghĩa là tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, tin vào Đức Mẹ và các Thánh, tin có đời sau, có phần thưởng Thiên Chúa dành cho các kẻ tin trung thành đến cùng.

-          Ba là các ngài được nâng đỡ bởi cộng đoàn những anh chị em tín hữu chung quanh mình trong Hội Thánh rộng lớn nhất là trong giáo xứ gần gũi với mình.

-          Bốn là các ngài được khích lệ bởi gương sống và lời dạy của chính bậc ông bà cha mẹ của mình là những người chân thành sống đạo và có đức tin mạnh mẽ, mặc dù đa số chỉ là những người quê mùa, ít học, sống tại các xứ đạo miền quê và được các thế hệ linh mục đạo đức gương mẫu chăm sóc.

Mừng các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta thiết tha cảm tạ tình thương của Thiên Chúa Ba Ngôi và chúng ta cũng xin ơn được noi gương các thánh để nồng nàn kính mến Chúa và nỗ lực làm chứng cho Chúa, hầu ánh sáng Tin Mừng và ơn cứu độ của Chúa được lan tỏa tới rất nhiều người ngoại giáo ở quanh chúng ta còn chưa được biết Chúa.

Antôn Trần Thế Phiệt

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ C