GỢI VÀI Ý ĐỂ GIẢNG LỄ GIAO THỪA

(bài đọc : Ds 6,22-27. 1th 5, 16-28.Mt 5,1-10)

 

   Nghĩ về đời người , nhất là về trời đất, vũ trụ, nhiều khi ta tưởng mọi sự đều dài lâu, vững vàng. Có nhiều người trẻ ung dung sống , không nghĩ là có 1 lúc mình sẽ chết. Thật ra đời người mong manh lắm. “Một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi” như đoá hoa sớm nở tối tàn. Có thể so sánh ta là cuốn sách trên tay Thiên Chúa  : Thiên Chúa  còn cần thì còn, Thiên Chúa  bỏ thì lập tức rơi xuống . Tôi nghĩ chúng ta sống đến giờ này , ở đây, là một ơn lớn. Trong những giờ phút cuối năm, dựa vào 3 bài Kinh thánh, ta suy nghĩ về sự giữ gìn của Chúa.

 

I. Trước hết, nhờ Thiên Chúa  là Cha chúng ta giữ gìn, mà ta còn được sống , được hiện hữu và tồn tại. Tình thương giữ gìn của Thiên Chúa  có nhiều khía cạnh :

 

1/ đó là Thiên Chúa  cầm nắm ta trong tay của Người (như cầm cuốn sách). Thiên Chúa  là Đấng có toàn quyền sinh sát : Người có thể để ta trở về hư vô, nhưng Người còn thương xót, và chính nhờ Người thương xót, mà ta còn hiện hữu

 

2/ giữ gìn có nghĩa là giữ toàn diện con người chúng ta : thần trí, tâm hồn, thể xác (bài đọc II). Ai được muời phân vẹn mười, không mắc bệnh tật, không gặp tai ương hoạn nạn, không trải qua thất bại thứ thách thì thật có lý mà tạ ơn Chúa

 

3/ giữ gìn là chúc lành cho ta, nghĩa là

                quan tâm, nhìn ngó đến ta

                ban muôn ơn lành

                đổ tràn tình thương xuống cho ta

 

4/ giữ gìn không chỉ để ta tiếp tục tồn tại trong hiện tại, mà để hướng ta về Ngày Quang lâm, dẫn ta đến Ngày Đức Kitô đến lại, giữ cho ta được xứng đáng, không có gì đáng trách trong Ngày đó

 

5/ nhất là sự giữ gìn quí nhất là giữ ta trong đức tin

        - giúp ta hiểu biết như Chúa Giêsu rằng : Thiên Chúa  đáng quí hơn mọi sự, khiến ta sẵn lòng nghèo về mọi sự, không còn cậy dựa vào sự gì khác , để hướng hết vào Thiên Chúa , giàu một mình Thiên Chúa  mà thôi

            - giúp ta hy sinh cho Thiên Chúa , chọn Thiên Chúa , sống ngược trào  lưu thế gian : tuy đó có thể là một lý do khiến ta phải khổ : khổ trong bản thân, trong gia đình hay trong xã hội, nhưng lại chính là cái phúc cho ta

 

II. Phía ta đối với sự gìn giữ của Chúa :

 

1/ có những điều đi ngược sự gìn giữ của Chúa và gây nguy hại cho ta .làm suy  giảm, thậm chí phá hoại, làm tiêu tan sự sống và sự tồn tại của ta

 

2/ có những việc tốt qua đó ta cộng tác với Thiên Chúa   và ta góp phần vào việc giữ gìn chính sự hiện hữu và hạnh phúc của mình : nhân dịp cuối một năm, ta thành tâm kiểm xét, để bỏ di những gì là tiêu cực, sai lạc và tiếp tục những gì là tốt là đúng…

 

Lm. Antôn Trần Thế Phiệt


Về trang Mục Lục Trở Về Trang Nhà