GỢI VÀI Ý ĐỂ GIẢNG LỄ TẤT NIÊN

(BÀI ĐỌC :  Ysaya 63, 7-9. 1C 1,3-9. Một cách 1,39-55)

 

- Ở đời, có những tấm lòng biết ơn khiến ta rất cảm động. Ta làm ơn cho họ ít thôi – một lần thôi, hoặc trong một thời gian ngắn – thế mà họ nhớ ơn ta nhiều. Tết nhất, ta nhận thiệp chúc Tết của họ, hoặc nghe họ gọi điện thoại đến mừng tuổi, thậm chí còn đích thân mang quà đến biếu.

 

- Hơn tất cả mọi người , Thiên Chúa  là Đấng làm ơn cho ta nhiều nhất. Người thực hiện biết bao điều kỳ diệu cho ta. Qua các bài Kinh thánh mà Hội thánh chọn cho lễ tất niên, ta biết

 

- Thiên Chúa  đã ban cho ta chính Đức Kitô , nghĩa là đã cứu độ, đã cho ta được làm con cái của Người , đã ban cho ta hết mọi ơn cao quí (như bài II..)

 

- Thiên Chúa  đã cất nhắc phận hèn của ta (bài Tin Mừng) : ta vốn hư không , Thiên Chúa  đã tao dựng nên ta. Ta vốn tầm thường, xoàng xĩnh, tội lỗi, Thiên Chúa  đã tha thứ, kén chọn, cất nhắc

 

- hơn nữa, ta đáng hư đi đời đời, trở về tro bụi, hoặc tệ hơn, sa hoả ngục đời đời, thế mà Thiên Chúa  đã cứu độ, kéo ta khỏi đời tối tăm, đem ta vào Nước Trời , giống như Dân Dothái, lẽ ra gục chết bên Babilon, đã được Thiên Chúa  giải thoát, đưa về quê hương, phục hồi lại địa vị làm Dân của Chúa. Đối với mỗi cá nhân chúng ta, nhìn lại năm cũ sắp qua, chắc chắn mình cảm nghiệm nhiều điều Chúa đã làm hoặc đã ban cho mình.

 

Tuy Chúa làm ơn cho ta rất nhiều ,nhưng ta chưa biết ơn cho đủ : thường có dịp ta mới nghĩ đến, nhưng nhiều khi lại chỉ nói cám ơn ngoài môi ngoài miệng.

 

Ta hãy bắt chước Hội thánh và Mẹ Maria…

 

Lm. Antôn Trần Thế Phiệt


Về trang Mục Lục Trở Về Trang Nhà