ĐI BÁC SĨ TRƯỚC KHI KẾT HÔN

 

Thưa cha, trong Giáo luật, có điều khoản nào quy định hai người phải đi bác sĩ để khám nghiệm sức khoẻ trước khi kết hôn không, để tránh những rắc rối về bệnh tật hoặc vô sinh?

***

Trong những ngăn trở kết hôn, không thấy Giáo luật đề cập đến bệnh tật thể lý, mà chỉ nói đến chứng bất lực trước hôn nhân, là cản trở cho việc kết hôn (x. GL đ.1084). Vì thế, cũng không có khoản luật nào bó buộc đôi bạn phải đi bác sĩ khám nghiệm trước khi kết hôn. Tuy nhiên, khi xử những vụ án xin tuyên bố hôn nhân bất thành, Toà án, căn cứ vào Giáo Luật, cũng cứu xét đến những yếu tố làm cho việc sống chung vợ chồng không thể tiếp tục, trong đó có những bệnh tật thể lý hoặc những lệch lạc tâm thần, như: đồng giới luyến ái, tâm bệnh (x.GL đ.1095), vô sinh (x.GL đ. 1098) và một số bệnh tật khác.

 

Toà Án Hôn Phối gặp nhiều khó khăn khi phải tìm bằng chứng để xét xử những vụ án như thế. Do đó, đôi bạn nên đi bác sĩ để có thêm yếu tố cho quyết định kết hôn của mình và tránh những rắc rối đổ vỡ về sau. Kinh nghiệm Luật Gia Đình Nước Pháp: để tránh nghi vấn về sự lừa dối hoặc lầm lẫn trong trường hợp vô sinh (hay trong trường hợp bệnh tật khác), Luật bắt buộc mỗi người phối ngẫu phải xuất trình “chứng nhận của bác sĩ trong vòng 2 tháng” và tự ý thông báo cho nhau về khả năng sinh sản (x. Code de Droit civil franҫaise a.63, al.2 et 3). Điểm cần lưu ý là Luật Dân Sự Nước Pháp có quy định bệnh tật là bí mật riêng tư của cá nhân không được phổ biến hay ép buộc đương sự tiết lộ, vì thế bắt buộc đi bác sĩ khám nghiệm, nhưng kết quả thì hai người tự ý thông báo cho nhau rồi tuỳ nghi quyết định kết hôn hay ngưng lại, chứ không bó buộc thông báo kết quả cho nhân viên tư pháp. Nếu gặp trường hợp vô sinh mà người phối ngẫu này không thông báo cho người kia biết để lựa chọn quyết định, thì được coi như một sự dấu diếm lừa dối, ảnh hưởng đến sự ưng thuận của người kia và làm cho việc kết hôn không thành.

 

Kết luận: nên yêu cầu hai người phối ngẫu đi bác sĩ khám nghiệm trước khi kết hôn và yêu cầu họ tự ý thông báo cho nhau, nhưng không bó buộc chọ xuất trình kết quả cho vị hữu trách, để tránh việc vi phạm luật dân sự về việc tôn trọng đời tư cá nhân. Dầu là không bó buộc khám nghiệm, thì những ai sắp kết hôn, cũng nên thực hiện, để tránh những thiệt hại sau nầy cho đời sống chung vợ chồng.

 

Lm. Anphongsô Nguyễn Công Vinh

 

 


Mục Lục Góp Nhặt Hoa Rơi